Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanke Naantalissa 2021–2022 -hankkeessa tuetaan Naantalin kaupunkia kokeilemaan lähijakelupistekonseptia. Esiselvityksessä kartoitetaan lähijakelupistekonseptin edellytyksiä, tarpeita ja paikallisten asukkaiden sekä yritysten toiveita. Markkinavuoropuhelulla selvitetään lähijakelupisteen teknisiä ja digitaalisia ratkaisuja ja sovelluksia. Esiselvityksen perusteella muotoillaan palvelukonsepti Naantalin kaupungin kokeiltavaksi maaseutumaisella saaristoalueella. Hankkeella pyritään yhdistämään Naantalin kaupungin tarpeet älykkäiden kylien ja lähipalveluiden kehittämiseksi sekä kansalliset ja kansainväliset tavoitteet ilmastopäästöjen leikkaamiseksi uudenlaisia logistiikan palveluita kehittämällä.

Hankkeen toimenpiteet

Pakettiliikenteen ohella tarkastelussa ovat lähiruoan ja lähikalan tuottajat ja toimittajat. Sidosryhmäkeskusteluja käydään laajasti paikallisten toimijoiden, kuten asukasyhteisöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa ja tehdään palvelutarpeisiin ja -odotuksiin liittyvä sähköinen kysely. Tavoitteena on sidosryhmien tarpeiden, kokemusten, omien mallien ja odotusten selvittäminen. Yhteistyötä tehdään myös Naantalin kaupungissa alkaneen etätyöhankkeen kanssa, kysytään asukkaiden kiinnostusta ja tarvetta kutsupohjaisille joukkoliikenneratkaisuille ja viestitään alueella jo toimivista palveluista, kuten kutsubusseista. Lisäksi selvitetään kimppa- ja harrastekyytien tilannetta ja tarpeita.

Esiselvityksen tulosten perusteella muotoillaan palvelukonsepti, jotta Naantalin kaupunki voi kokeilla sitä maaseutumaisella saaristoalueella. Naantalin kaupunki tekee Valonian kanssa aktiivisesti yhteistyötä esiselvityksessä ja hankkeen viestinnässä. Varsinainen kokeilu toteutetaan hankkeesta erillisenä kokonaisuutena.

Käyttäjiltä kerätään käyttäjäkokemuksia sekä kehitysehdotuksia, jotka käydään läpi ja joita käytetään jatkosuunnitelmien pohjana sekä palvelukonseptin muotoilussa. Hankkeen tuloksista viestitään laajasti ja saadut opit sekä tuotetut materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä esimerkiksi muissa kaupungeissa.

Vähähiilisemmän logistiikkajärjestelmän kehittäminen on tärkeää, koska se parantaa ihmisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä keskusta-alueilla, tukee kaupunkien ilmastostrategioita, vähentää alueella liikkuvien autojen määrää, tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kartoittaa uusien toimintamallien toimivuutta yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa.

Valonian logo
Naantalin kaupungin logo

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021–31.5.2023.

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Maaseuturahastosta, osana kansallista Leader-ohjelmaa.

Logot: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto; Maaseutu.fi, Leader Varsin Hyvä

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411