Keväällä 2022 Valonia ja Naantalin kaupunki järjestivät kyselyn liittyen uudenlaisen lähijakelupisteen konseptointiin Naantalin saaristoalueelle. Lähijakelupisteen tarkoituksena on toimia lähetysten lyhytaikaisena välivarastona, joka mahdollistaa kuljetusten ja vastaanoton joustavammat aikataulut. Samalla heräteltiin ajatuksia joukkoistettuja lainaus- ja kuljetuspalveluja kohtaan, joita piste mahdollistaisi uudella tavalla. Tarkastelussa oli myös mm. lähiruoka ja -kala.

Verkkokysely oli avoinna 16.3. – 21.4.2022 ja vastauksia kertyi 158 kappaletta. Vastaajien kesken arvottiin 4 kpl päivittäistavaraketjujen 50e arvoisia lahjakortteja. Kysely järjestettiin osana Lähijakelupisteiden esiselvitys- ja kokeiluhanketta 2021–2022.

1 Vastaajien taustatiedot ja alueet

Vastaajien keski-ikä oli sangen korkea: selkeästi eniten vastauksia kertyi ikäryhmästä 41–60 (72kpl) sekä 26–40 (59 kpl).

Vastaajan oli mahdollista vastata kyselyyn joko vakituisena asukkaana, vapaa-ajan asukkaana /matkailijana tai yrittäjänä/yrityksen edustajana, mahdollista oli valita myös useampi rooli. Valtaosa vastaajista asuu Naantalissa vakituistesti (122 kpl), vapaa-ajan asukkaita tai matkailijoita oli 33kpl ja paikallisen yrittäjän roolissa vastasi 8 vastaajaa. Vastaajista neljä vastasi sekä asukkaan että yrittäjän roolissa, yksi asukkaana ja yrittäjänä.

Eniten vastauksia saatiin alueelta Taimo– Nuhjala–Lietsala sekä Naantalin keskustasta, mutta myös saaristoisemmilta alueilta Velkualta ja Röölästä saatiin yhteensä yhdeksän vastausta.

Vastaajat kertovat olevansa aktiivisia verkko-ostosten tekijöitä: 158 vastaajasta 100 ilmoitti tekevänsä ostoksia jonkin verran, 53 paljon ja ainoastaan viisi vastaajaa ei lainkaan. Kauppakassipalveluja kertoi käyttävänsä noin kolmasosa, yhteensä 53 vastaajaa.

2 Uusi piste toisi joustoa aukioloaikoihin – myös pakettipisteiden kapasiteettiin toivotaan parannusta

Selkeästi eniten paketteja noudetaan K-Supermarket Ellenin yhteydessä olevista noutopisteistä (80 vastausta), tosin usein olosuhteiden pakosta. Uusia pisteitä toivottiin erityisesti Merimaskuun (13 vastausta) sekä Luonnonmaalle (10), mutta myös Ukko-Pekalle, Teersaloon sekä Haapalan rantaan.

Valtaosa vastaajista koki, että nykyiset pakettipalvelut toimivat hyvin: jopa 82 % vastaajista oli tästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Jopa 86 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että lähetysten noutopisteet sijaitsevat valmiiksi sopivissa paikoissa. 55 % vastaajista toivoo kuitenkin useampia pisteitä, joista voisi myös lähettää paketteja.

Suurimpana ongelmana vapaassa kommenttikentässä koettiin noutopisteiden kehno kapasiteetti: usein lähetykset ohjautuvat juuri Elleniin, kun lähipisteet ovat täynnä. Esimerkiksi Apteekin yhteydessä olevan noutopisteen aukioloajat taas voivat olla hankalia esimerkiksi mökkiläisille. Noutopisteitä toivottiinkin kauppakeskusten sijaan myös liikenteen risteyskohtiin.

Nostoja avoimista vastauksista

”Toivoisin noutopisteiden määrän lisäämistä lähemmäksi. Ukko-Pekka olisi paras vaihtoehto. Jos tilaan sinne 5 pakettia niin 1 paketti saattaa mennä sinne, kaksi pakettia Ellenin automaattiin, 1 paketti Ellenin Postin kassalle ja 1 Nesteelle. Joten tilaan kaikki suoraan Elleniin, koska joudun sinne kuitenkin menemään… DHL:n paketit menevät Raisioon, koska Naantalissa ei ole DHL:n noutopistettä.”

”Toimivuus hyvä mutta aukioloajat kelvottomat, koska vapaa-ajan asunnolle ei ehdi aina palvelupisteen aukioloaikana.”

”Ei saatavuutta esim. Teersaloon kauppakassitoimituksille. Olisi erittäin toivottava/tarpeellinen mökkiläisille ja veneilijöille. Saisi noutaa ruokaostokset rannasta. Palvelisi hyvin myös ikäihmisiä.”

3 Tavaranvaihto paikallisten kanssa sekä lähiruoan jakelu pisteen kautta kiinnostavat

Valtaosa vastaajista haluaisi jatkossakin noutaa ja lähettää lähijakelupisteeltä ensisijaisesti pakettilähetyksiä, mutta halusimme herätellä kyselyllä vastaajia pohtimaan myös uudenlaisia palveluja. Lähiruokatuotteet kiinnostivat: 79 vastaajaa noutaisi ja välittäisi REKO-jakelun lähiruokatuotteita noutopisteeltä, mikä toki vaatisi pisteeltä mahdollisesti kylmäsäilytyskapasiteettia. 33 vastaajaa arveli, että voisi hyödyntää pistettä matkailuvälineiden lainaamiseen tai välittämiseen. Avoimissa vastauksissa ehdotettiin mm. riistalihan välittämistä sekä Alkon noutopistettä.

Vastaajilta kysyttiin vielä erikseen kiinnostuksen astetta erilaisiin palveluihin. Tavaranvaihto paikallisten kanssa kiinnosti selkeästi eniten: jopa 78 % vastaajia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että voisi hyödyntää pistettä esimerkiksi kirppistavaroiden vaihtoon. Lisäksi valtaosa toivoo, että pisteellä voisi olla myös pakkaustarvikkeita joko ilmaiseksi tai myytävänä.

Nostoja avoimista vastauksista

”Toivoisin erityisesti kylmäsäilytysratkaisuja myös yhteysaluksille, jotta kauppakassit saisi kätevämmin/ lähemmäs Saarissa asuville.”

4 Yrityksiä ei juuri tavoitettu kyselyn äärelle

Yritysvastausten saldo jäi kyselyssä laihanlaiseksi: yrityksen roolissa kyselyyn vastasi ainoastaan kahdeksan henkilöä. Näistä viidellä ei toistaiseksi ollut verkkokauppaa tai suunnitelmissa perustaa sellaista. Kaikki yritysvastaajat olivat keskimäärin tyytyväisiä nykyisiin palveluihin ja sijainteihin, lähijakelupistettä toivottiin Luonnonmaalle tai Luolalan alueelle.

Yritysten vastauksissa useampi toivoi uusia lähetyspisteitä – yritykset voivat toistaiseksi lähettää perille toimitettuja lähetyksiä vain Ellenin toimipisteeltä. Kolme vastaajaa kahdeksasta toivoi, että pisteen kautta voisi toimittaa erityisen suurikokoisia lähetyksiä, kuten kodinkoneita. Kaksi yritysvastaajaa kertoi, että haluaisi toimittaa pisteen kautta elintarvikkeita. Aiempien keskustelujen perusteella selvittelyssä onkin, voisivatko esimerkiksi kalastajat olla yksi saariston lähijakelupisteen käyttäjäryhmä, mikäli kylmäsäilytys onnistuisi toivotusti. Tuoretta kalaa oli pisteen kautta kiinnostunut toimittamaan yksi vastaaja.

Nostoja avoimista vastauksista

”Paketit ja muut tilaukset tulisi olla paremmin kulkureittien varrella, mm. huoltoasemilla tai juna-asemilla eli liikenteen risteämiskohdissa. Pakettien noutaminen on haastavaa suurista kaupoista.”

”Lähijakelupiste kannattaa heti alussa toteuttaa siten, että se mahdollistaa tulevaisuuden palveluntarpeet ja on modifioitavissa tarpeen mukaan. Eli palvelua ja toimintalogiikkaa pitää pystyä muuttamaan kuhunkin palvelutarpeeseen helposti ja vaivattomasti. Tällöin käytettävän järjestelmän tulee olla mahdollisimman monipuolinen ja helppokäyttöinen, niin käyttäjille kuin palveluntarjoajille.”

5 Joukkoistetuille kuljetuksille vihreää valoa

52,17 % vastaajista toivoisi kattavampia tai monipuolisempia kotiinkuljetuspalveluita. Valtaosa (102 kpl) vastaajista olisi valmis maksamaan tavanomaisen kokoisen paketin kuljetuksesta 5 – 10 euroa.

Yritysvastaajista vain kaksi voisi harkita kuljettavansa paketteja pisteeltä osana yrityksen toimintaa, mutta yksityishenkilöinä kiinnostus oli laajempaa: jopa 65 % ilmoitti, että voisi harkita tai mahdollisesti harkita tarjoavansa kuljetuspalveluita korvausta vastaa, jos se olisi helppoa ja vaivatonta. Joukkoistettu kuljetuspalvelu vaatisi suunnittelulta tarkoin mietittyjä ratkaisuja mm. paketin jäljityksen ja kuljettajien tunnistautumisen ja palautteen suhteen, mutta voisi toimia uudenlaisena keinona niin sanotun viimeisen mailin ongelman ratkaisemisessa.

Nostoja avoimista vastauksista

”Rymättyläntietä voisi käyttää runkona, jonka varrelta voisi noutaa lähetyksiä. Kuljetus menisi pitkin Rymättyläntietä ja jättäisi/noutaisi lähetyksiä sen varrelle aina lossirantaan asti.”

6 Suunnittelussa huomio myös riskeihin ja turvallisuuteen

Mieluisimmat tavat tunnistautumiseen olisivat älypuhelimella toimiva sähköinen lukko tai mobiilivarmenne tai tekstiviestitse toimitettava avainkoodi. Lähijakelupisteen toimintaa mahdollisesti häiritsevistä riskeistä suurimmaksi vaihtoehdoista koettiin ilkivalta (107 vastausta), ulkopuolisten sisäänpääsy (81), yleinen epäjärjestys (70) sekä varkaudet (69). Toimikseen lähijakelupiste tarvitseekin hyvää suunnittelua ja palvelumuotoilua, jossa huomioidaan myös muun muassa tilan siisteyden ylläpito ja valvonta.

Seuraavat askeleet

Seuraavaksi tavoitteena on löytää sopiva paikka, missä lähijakelupistekonseptia voidaan kokeilla. Tarkoituksena kokeilussa on testata saatavilla olevaa tekniikkaa, havainnoida palvelun käyttöä sekä kerätä asiakaskokemuksia. Ennakoivan markkinavuoropuhelun perusteella sopivia teknisiä ja digitaalisia ratkaisuja on jo markkinoilla sekä edelleen kehitteillä.

Nostoja avoimista vastauksista

”Lähijakelupisteen riskit vähenevät, jos kiinteistössä on muutakin liiketoimintaa (esim. kauppojen pakettiautomaatit kassojen lähellä). Itse haen paketin mieluiten lokerosta. Sen vuoksi haluaisin sellaisen palvelun, että jos tilaan tuotteen, jolla on vain kotiinkuljetus toimitusvaihtoehtona, niin kuljetusyritys voisi viedä sen lähijakelupisteeseen kotiinkuljetuksen sijasta. Mutta en tiedä toimisiko sellainen, riippuu varmaankin ihan kotiinkuljetusta hoitavasta yrityksestä.”

” Hienoa, kun suunnitellaan tällaista, joka voi elävöittää hiljaista kylää, auttaa autottomien elämää, säästää luontoa…”

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986