Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanke keskittyi kaupunkien keskusta-alueiden jakeluliikenteen kehittämiseen uudenlaisten jakeluratkaisuiden ja palvelukonseptien avulla. Hankkeessa pilotoitiin kevyitä jakeluratkaisuja, autonomisesti liikkuvaa kalustoa sekä lähijakeluratkaisuja tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Konkreettisten kokeilujen avulla etsittiin ratkaisuja yritysten haasteisiin kaupunkilogistiikassa. Turussa hankkeen näkyvimpiä kokeiluja on ollut Puutorille pystytetty CityHUB-lähijakeluasema.

Logistiikan kehittäminen on tärkeää, koska se parantaa ihmisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä keskusta-alueilla, tukee kaupunkien ilmastostrategioita, vähentää alueella liikkuvien autojen määrää, tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kartoittaa uusien toimintamallien toimivuutta yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa. Hankkeessa kokeiltuja ratkaisuja jalkauttamalla ja laajentamalla voidaankin luoda  mahdollisuuksia laajenevalle autottomuudelle keskusta-alueilla ja vähentää ylimääräisiä ajokilometrejä keskustojen ulkopuolella ja maaseutumaisilla alueilla.  Samalla vastataan yritysten huoleen logistiikan järjestämisestä mahdollisimman kestävästi ja kustannustehokkaasti.

Valonialla oli hankkeessa vahvasti viestintään, kokeilujen tulosten soveltamiseen ja levittämiseen sekä yhteistyön edistämiseen painottunut rooli. Valonia oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa sekä työpajoja, materiaaleja, kyselyjä että kohdeyleisöjen keskuudessa onnistuneesti tavoittanutta somekampanjaa kokeilujen tuloksista. Hankkeessa tuotetut animaatiot, yrityshaastatteluvideot sekä kokeilujen oppeja kokoava verkkomateriaali on koottu Valonian sivuille. Hankkeessa tehtyjä konkreettisia kokeiluja on mallinnettu havainnollisiksi infograafeiksi. Valonia on hankkeen aikana ideoinut, pohtinut ja viestinyt  myös konseptien soveltamismahdollisuuksista pienemmissä asutuskeskuksissa ja haja-asutusalueella.

Hankekonsortioon kuului Turun kaupunki päätoteuttajan roolissa sekä osatoteuttajina Forum Virium Helsinki, Tampereen AMK, Turun AMK ja Varsinais-Suomen liitto/Valonia.

Vähäpäästöisiä logistiikkakonsepteja

Oheiseen kuvakoosteeseen on tiivistetty hankkeessa kokeiltuja toimintamalleja sekä niiden potentiaalisia tulevaisuuden sovelluksia.

HANKEAIKA

1.8.2018 – 31.12.2020

RAHOITUS

6Aika on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257