Palvelut


Valonia tuottaa monenlaisia kestävän kehityksen palveluja Varsinais-Suomessa. Kauttamme löydät asiantuntijoita esimerkiksi mukaan ohjelmatyöhön, pitämään luentoja ja oppitunteja tai suunnittelemaan vaikkapa virtavesikunnostuksia.

Työmme ulottuu kansainvälisestä hanketoiminnasta aina paikalliseen ruohonjuuritasoon saakka. Teemme yhteistyötä myös eri kokoisten yritysten, yhdistysten sekä asukkaiden kanssa. Erityisenä vahvuutenamme ovat laajat yhteistyöverkostot, joiden avulla autamme toimijoita löytämään toisensa.

Tuotamme palveluita pääsääntöisesti osana hankkeitamme. Osana kuntatyötä autamme mielellämme myös hankesuunnittelussa ja kehittelemme jatkuvasti uusia toimintamalleja ja yhteistyökuvioita. Katso alta esimerkkejä palveluistamme!

Haluamme olla kuntien apuna muotoilemassa raameja kestävälle tulevaisuudelle sekä lisäresurssina tekojen konkretisoimisessa.

Asiantuntijoitamme voi pyytää kommentoimaan ja sparraamaan esimerkiksi ohjelmatyössä tai ideoimaan uudenlaisia hankkeita ja toimintatapoja.

 • Ilmasto-, ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmat
 • Hankeideointi ja suunnittelu
 • Eri tahojen törmäyttäminen – verkostomme ovat vertaansa vailla
 • Asiantuntijarooli esimerkiksi hankkeiden ohjausryhmissä
 • Energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat
 • Kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvä ohjaus

Kuluttajien neuvonta on ollut Valonian perustyötä jo parinkymmenen vuoden ajan. Koska neuvontaa yksittäisille kuluttajille tarjotaan enenevissä määrin myös valtakunnallisesti, on tehtävämme ohjata ihmisiä tiedon äärelle.

Järjestämme vuosittain useita teemailtoja eri aiheista esimerkiksi asukasyhdistyksille. Katso lisää esimerkkejä neuvontatyöstämme:

Asiantuntijoitamme voi pyytää pitämään yksittäisiä luentoja tai suunnittelemaan opintokokonaisuuksia erilaisista teemoista. Esimerkiksi ympäristökasvatuksen oppitunteja pidämme Varsinais-Suomen kunnille osana perustyönämme, mutta tilanteen mukaan myös muille kiinnostuneille tahoille.
 • Asiantuntijaluennot liittyen esimerkiksi kestävään kuluttamiseen, kiertotalouteen, ilmastotyöhön ja muihin teemoihimme
 • Oppitunnit eri asteen kouluissa
 • Vesikoulu: tutkitaan lähivesistöä luokan kanssa
 • Kestävä kuluttaminen ja oma hiilijalanjälki
 • Työpajat, seminaarit ja koulutukset myös opettajille ja kasvattajille
 • Oppimateriaalit
 • Näyttelymateriaalit ja tehtäväpaketit

Osana hankkeita voimme myös toteuttaa  erilaisia selvitystöitä. Erilaisissa selvitystarpeissa voit ottaa yhteyttä.

Esimerkkejä aiemmin tekemistämme selvityksistä:

 • Jätevesinäytteenotto jätevesijärjestelmästä
 • Liikennesuunnittelua ja liikkumisen ohjausta tukevat selvitykset (mm. kunnat ja yritykset)
 • Luontokartoitukset (esimerkiksi lähteet, taajamametsät, pienvedet)