VÅRA TJÄNSTER


Valonia erbjuder ett brett utbud av tjänster både till kommunerna i Egentliga Finland och till andra parter som inköpstjänstGenom oss kan du hitta specialister som kan delta i programplanering, hålla föredrag och lektioner eller till exempel planera restaurering av vattendrag.  

Vårt arbete varierar mellan allt från internationellt projektarbete till lokal gräsrotsnivå. Vi samarbetar även med små och stora företagföreningar samt invånare. Vårt omfattande samarbetsnätverk, som hjälper oss föra samman olika aktörerhör speciellt till våra styrkor. 

Vi tillhandahåller i huvudsak tjänster som en del av våra projekt, utan extra kostnad. Som en del av vårt kommunarbete hjälper vi gärna med projektplanering och vi utvecklar ständigt nytt samarbete. Här nedan kan du se exempel på våra tjänster!  

Vi vill hjälpa kommunerna att utforma ramarna för en hållbar framtid samt vara en extra resurs utförandet av de konkreta åtgärderna.   

Våra specialister kan bes kommentera och sparra i till exempel programarbete och vi är gärna med i planering och utveckling av nya projekt och tillvägagångssätt.  

 • Program för klimat, miljö och hållbar utveckling 
 • Projektplanering  
 • Vi för samman olika parter – vårt nätverk är ovärderliga 
 • Specialistroll exempelvis styrgrupper för projekt  
 • Handlingsplaner för energieffektivitet 
 • Handledning i hållbara och innovativa upphandlingar 

Konsumentrådgivning har varit en del av Valonias grundläggande arbete i tjugo år redan. Eftersom rådgivning i allt större utsträckning även erbjuds nationellt, är vårt uppdrag att vägleda människor till kunskapen. Vi ordnar årligen flera temakvällar med olika teman för exempelvis boendeföreningar. Se fler exempel på vårt rådgivningsarbete:  

 • Koordinering av energirådgivning på regional nivå, till exempel konkurrensutsättning för gemensam upphandling av solenergi och energikvällar om aktuella ämnen 
 • Glesbygdens avloppsvattenrådgivning 
 • Temakvällar och evenemang gällande exempelvis solenergi eller vattenskydd 

Man kan be våra specialister ge enskilda föreläsningar eller planera studiemoduler i olika temanVi ger till exempel lektioner i miljöpedagogik i kommunerna i Sydvästra Finland.

 • Föreläsningarom hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi, klimatarbete mm. 
 • Lektioner skolor 
 • Vattenskola: utforskning av närliggande vattendrag tillsammans 
 • Hållbarkonsumtion och individens kolavtryck 
 • Workshops, seminarier och utbildningar för lärare  
 • Studiematerial
 • Utställningsmaterialoch materialpaket 

Också med olika studier eller kartläggningar kan du vända dig till våra sakkunniga. I princip är vi inte ett konsultföretag och vi funderar alltid enskilt hurdana fall vi har möjlighet att ta oss an. Vi kan dock hjälpa dig att vända dig till rätt person!

Exempel  tidigare beställningsuppdrag: 

 • Provtagningav avloppsvatten från avloppssystemet 
 • Studiertill stöd för trafikplanering och trafikledning (t.exkommuner och företag) 
 • Naturkartläggningar (t.ex. källor, urbana skogar, mindre vattendrag)