Viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä omistajan on huolehdittava, että jätevesistä ei aiheudu ympäristölle haittaa. Jätevesien käsittelyä koskevassa lainsäädännössä on määritelty vähimmäisvaatimukset jäteveden puhdistumiselle.

Tarjoamme neuvontaa

Valonia tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Varsinais-Suomen kuntien asukkaille ja mökkiläisille sekä yrittäjille ja viranomaisille. Neuvomme lainsäädännön vaatimuksista sekä erilaisista jätevedenkäsittelymenetelmistä ja -laitteista, niiden kustannuksista, puhdistustuloksista sekä toimivuudesta. Neuvontaa tarjotaan puhelimitse ja sähköpostilla, kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä emme enää tee. Neuvoja saat myös kunnan ympäristönsuojelu- tai rakennusvalvonnasta. Viemäriverkostoon liittymisessä auttavat kuntien vesihuoltolaitokset.

Tarjoamme jätevesineuvontapalveluita myös ostopalveluina kunnille, yrityksille ja yhdistyksille. Palveluihin kuuluvat esimerkiksi yleisötapahtumien kuten jätevesi-iltojen järjestäminen tai koulutustilaisuudet yrityksille ja kuntien työntekijöille. Ota siis tarpeen tullen yhteyttä vesiasiantuntijoihimme ja suunnitellaan teille sopiva palvelukokonaisuus.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265