Valonia är en opartisk expertorganisation för kommunerna i Egentliga Finland i frågor som rör hållbar utveckling.

Vi visar vägen mot ett mer ansvarsfullt Egentliga Finland genom att hjälpa kommuner, samfund samt enskilda invånare att agera för miljöns och klimatets förbättrade tillstånd.

Teman som styr vårt arbete är:

  • Byggandet av en kolneutral region
  • Tryggandet av miljöns biologiska mångfald
  • Hållbart utnyttjande av naturresurser

Inom dessa teman arbetar vi med ett brett spektrum, vårt arbete inkluderar energieffektivitet och förnybar energi, cirkulär ekonomi, hållbar rörlighet, vattenskydd och hantering av avloppsvatten, hållbar offentlig upphandling samt miljöpedagogik. Vi skapar samarbete, sprider information och erbjuder kommunerna praktiska lösningar för att skapa ett hållbart samhälle.

Lokation

Valonias kontor ligger på andra våningen i samma utrymmen som Egentliga Finlands förbund (Slottsgatan 52 B, 20100 Åbo)

Vänligen kontakta vår personal på förhand!