Program 2030

Ett kolneutralt Egentliga Finland | Biologisk mångfald | Hållbar användning av naturresursen

Program 2030 skapar en ram för arbetet inom hållbar utveckling i sydvästra Finland och beskriver Valonias verksamhet under åren 2021–2030. Programmet är en levande strategi vars framsteg granskas och uppdateras under programmets gång. Programmets lösa struktur ger utrymme för världsförändringar samt kommunernas olika behov och utgångspunkter. Valonia stärker kommunernas resurser i hållbar utveckling, knyter samman olika branscher och stärker samarbetet mellan kommunerna.

År 2030 är ett internationellt erkänt referensår, då väsentliga framsteg måste uppnås för att bekämpa klimatförändringar, stoppa förlusten av biologisk mångfald och nå en mer hållbar användning av naturresurser. Programmets mål och åtgärder är kopplade till regionala, nationella och EU-strategiska mål.

Du kan ladda ner programmet i PDF-format från inbäddningen nedan (övre högra hörnet).