GreenSAM -hanke edisti siirtymistä ympäristöystävällisiin liikkumismuotoihin ikääntyvän väestön liikkumiseen liittyvät erityistarpeet huomioiden. Hankkeessa keskityttiin senioreiden osallisuuden lisäämiseen uusien liikenneratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Varsinais-Suomessa yli 65-vuotiaita on lähes neljännes ja ikääntyvä väestö on aktiivista, joten on yhä tärkeämpää kehittää kestäviä liikkumisen palveluja ikäystävällisyys ja houkuttelevuus huomioiden. Tämä tapahtuu parhaiten suunnittelemalla niitä yhdessä ikäihmisten kanssa. 

Valonia teki hankkeessa yhteistyötä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa kehittäen ja pilotoiden joukkoliikenteen mentorointi- ja vertaistukimallia. Hankkeen aikana eri kohdekaupungeissa pilotoitiin, kokeiltiin ja vakiinnutettiin erilaisia ikäihmisten kestävää liikkumista edistäviä  ja osallisuutta lisääviä keinoja. Toimivimmat menetelmät ja opit sekä ikäystävällisen liikkumisen taustatieto koottiin hyödynnettäväksi materiaaliksi kaikille liikkumisen kehittämisen ja suunnittelun parissa toimiville, päätöksentekijöille sekä kaupunki- ja liikennesuunnittelijoille.

Hankkeessa olivat mukana seuraavat kaupunki- ja kuntatoimijat sekä tutkimusorganisaatiot: Valonia / Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu, Free and Hanseatic City of Hamburg (päätoteuttaja), City of Aarhus, Tartu City Government, City of Riga, Municipality of Gdansk ja Institute of Baltic Studies (Tartu).

Hankeaika

1.1.2019–30.9.2021

Rahoitus

Interreg Baltic Sea Region (BSR) sekä Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Tapahtumat

Muuta materiaalia ja lisätietoa

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Ihmisiä kävelemässä syystalvisessa säässä kadulla
Bussimatkustajia