GreenSAM -hanke edistää siirtymistä ympäristöystävällisiin liikkumismuotoihin ikääntyvän väestön liikkumiseen liittyvät erityistarpeet huomioiden. Hankkeessa keskitytään senioreiden osallisuuden lisäämiseen uusien liikenneratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Varsinais-Suomessa yli 65-vuotiaita on lähes neljännes ja ikääntyvä väestö on aktiivista, joten liikkumisen palvelujen ikäystävällisyys ja houkuttelevuus on yhä tärkeämpää.

Valonia tekee hankkeessa yhteistyötä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa kehittäen ja pilotoiden joukkoliikenteen mentorointi- ja vertaistukimallia.

Hankkeen aikana eri kohdekaupungeissa pilotoidaan, kokeillaan ja vakiinnutetaan erilaisia ikäihmisten kestävää liikkumista edistäviä osallisuuden lisäämisen keinoja. Toimivimmat menetelmät kootaan käytännön työkalupakiksi kunnallisille toimijoille, päätöksentekijöille sekä liikennesuunnittelun parissa työskenteleville tahoille.

Hankkeessa ovat mukana seuraavat kaupunki- ja kuntatoimijat sekä tutkimusorganisaatiot: Valonia / Varsinais-Suomen liitto, Free and Hanseatic City of Hamburg (päätoteuttaja), City of Aarhus, Tartu City Government, City of Riga, Municipality of Gdansk, Institute of Baltic Studies (Tartu) ja Turun ammattikorkeakoulu.

Hankeaika

1.1.2019–30.9.2021

Rahoitus

Interreg Baltic Sea Region (BSR) sekä Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Tapahtumat

Muuta materiaalia ja lisätietoa

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Maiju Oikarinen

viestintäasiantuntija
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Ihmisiä kävelemässä syystalvisessa säässä kadulla
Bussimatkustajia