Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Yksi keino vaikuttaa päästöihin on kasvattaa pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen osuutta kulkumuotoina. Tämä edellyttää tietysti arjessa uudenlaisiin tapoihin totuttelua, mutta päätöksenteossa ja suunnittelussa tulee myös tarjota toimivat edellytykset kestävälle liikkumiselle erilaisille kohderyhmille ja erilaisissa asuinympäristöissä. Väestö ikääntyy ja Varsinais-Suomenkin asukkaista lähes neljäsosa on yli 65-vuotiaita. Ikäystävällisyys ja houkuttelevuus onkin tärkeää huomioida myös joukkoliikenteen palveluiden suunnittelussa, jotta yhä useampi seniori innostuisi hyppäämään bussin kyytiin.

Joukkoliikenteen palveluja on hyvä kokeilla oman auton rinnallakin jo ennen kuin ajokortista on luovuttava. Jos joukkoliikenteen käyttö tuntuu hankalalta tai jännittää, kannattaa apua rohkeasti pyytää ja kehittämiskohtia tuoda esille. Palautetta voi aina jättää palveluntuottajille, mutta seniorien ja heidän läheistensä kannattaa kommunikoida aktiivisesti myös kuntapäättäjille, jotta palveluiden kehittämiseen tartutaan myös kunnissa.

Ikänäkökulmasta sujuvaan matkaketjuun voidaan vaikuttaa monessa kohdassa. Vaikka eri kokoisissa kunnissa mahdollisuudet joukkoliikenteen käyttöön vaihtelevat, on esimerkiksi kutsupohjainen joukkoliikenne mahdollinen ratkaisu pienemmilläkin paikkakunnilla. Pysäkkien esteettömyyteen ja kunnossapitoon tulisi kiinnittää huomiota, jotta bussi pääsee ajamaan suoraan ja lähelle koroketta. Busseissa olevat digitaaliset näytöt helpottavat matkanteon seuraamista ja auttavat jäämään pois oikealla pysäkillä. Kaluston kunto on tärkeää, jotta esimerkiksi bussin kallistus toimii esteettömän kulun takaamiseksi ja kuljettajan on helppo palvella senioriasiakasta. Digitaaliset palvelut kuten reittioppaat helpottavat aikataulujen, vaihtoyhteyksien ja reittien hakemista ja niiden käytön opettelu tekeekin matkustamisesta sujuvampaa.

Kuljettajan lisäksi meistä jokainen kanssamatkustajana voi osaltaan tehdä matkanteosta mukavaa ja turvallista neuvomalla ja tukemalla muita. Apua kannattaa rohkeasti myös pyytää. Turun seudun joukkoliikenne Fölissä on kokeiltu seniorien mentorointimallia, jossa kokeneemmat joukkoliikenteen käyttäjät toimivat oppaina kokemattomammille. Tämän myötä moni rohkaistui ja innostui käyttämään bussia tauon jälkeen tai ensimmäistä kertaa. Tuen avulla seniorit oppivat käyttämään Föli-sovellusta ja -reittiopasta. Ehdota siis yhteistä bussiretkeä vaikka ystävällesi tai tarjoudu isovanhempiesi oppaiksi digipalveluiden maailmaan.

Lisätietoa

Green Silver Age Mobility -GreenSAM -hanke Valonian sivuilla

Atlas on participative approaches to age-friendly green mobility

Osallistavien menetelmien työkaluja liikenteen suunnitteluun ja päätöksentekoon (Toolbox englanniksi)

Miten tehdä joukkoliikenteestä ikäystävällinen (Motiva)

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: