Kuinka tarjota osallistumisen mahdollisuuksia ikäihmisille? Miten kehittää ikäystävällistä, ekologisesti kestävää liikennettä ja liikkumisen mahdollisuuksia?

Paine kestävään liikkumiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen käy yhä suuremmaksi. Samalla on huomattu, että joukkoliikenteen ja muiden kestävien liikkumismuotojen suunnittelussa ikäihmisten näkökulmat ja erityistarpeet jäävät usein paitsioon. Väestö ikääntyy ja Varsinais-Suomessa yli 65-vuotiaita on jo lähes 25 %. Ikäystävällisiä, senioreille sopivia ja houkuttelevia liikkumispalveluja onkin tärkeää suunnitella yhdessä ikäihmisten kanssa.

Keskeiset opit ja menetelmät on koottu atlakseksi ja työkalupakiksi GreenSAM-hankkeen pääsivustolle. Materiaalit on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä liikenteen ja kaupunkien kehittämisen sekä ikäystävällisten toimintatapojen edistämisen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien liikenne- ja kaupunkisuunnittelijat, sekä päättäjät ja lautakuntien jäsenet. Materiaaleissa on hyödyllistä tietoa ikäihmisten osallisuuden lisäämisestä sovellettavaksi myös muihin teemoihin.

Tutustuminen kannattaa aloittaa Tiedonvälitys-sivulta ja aiheeseen perehdyttävästä videosta:

Atlas – tietopankki ikäystävälliseen suunnitteluun

Atlas on suunnittelijoille ja päättäjille laadittu englanninkielinen perehdytyspaketti ikäystävällisyydestä kaupunki- ja liikennesuunnittelussa. Teemoja:

 • Ikääntyminen ja ikäystävällisyys
  Ikääntyminen globaalisti, ikääntymisprosessi, ikäystävälliset asuinympäristöt
 • Kestävän kaupunkiliikkumisen näkökohtia
  Saavutettavuus, hyväksyttävyys, helppokäyttöisyys, edullisuus
 • Osallisuutta tukeva lähestymistapa
  Osallistujien roolit ja tasot, ikäihmiset osana prosessia, yhteiskehittäminen, tavallisimmat sudenkuopat
 • Taustatyö
  Lainsäädäntö ja vaikuttamisen järjestelmät, monialaiset sidosryhmät
 • Työn avuksi
  Ikänäkökulmien tarkastuslista, kirjallisuutta, menetelmiä ja suosituksia

Atlas on koostettu grafiikkakokonaisuudeksi GreenSAM-nettisivuille.

Vaihtoehtoisesti voit myös ladata koko Atlaksen PDF-muodossa (eng).

Atlaksen kokoamisesta vastasi Turun ammattikorkeakoulu.

Työkalupakki – osallistavia menetelmiä yhteiskehittämiseen

Toolbox-työkalupakkiin on koottu runsaasti erilaisia menetelmiä, joiden avulla ikäihmisten ääni saadaan kuuluviin prosessin eri vaiheissa. Erilaisiin tarkoituksiin parhaiten sopivia työkaluja voi etsiä suodatussysteemin avulla:

 • Työn vaihe: suunnittelu / toteutus / palaute ja arviointi
 • Osallistumisen tarkoitus: tiedonvälitys / kuntalaisten kuuleminen / yhteistyö / vaikutusvallan lisääminen
 • Osallistujien lukumäärä
 • Käytettävissä oleva aika

Selaa työkalupakkia ja etsi työhösi sopivia menetelmiä GreenSAM Toolbox -sivustolla.

Lisätiedot

Atlas ja työkalupakki on koottu osana GreenSAM – Green Silver Age Mobility -hanketta, joka oli käynnissä 1.1.2019–30.9.2021. Mukana olivat seuraavat kaupunki- ja kuntatoimijat sekä tutkimusorganisaatiot: Valonia / Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu, Free and Hanseatic City of Hamburg (päätoteuttaja), City of Aarhus, Tartu City Government, City of Riga, Municipality of Gdansk ja Institute of Baltic Studies (Tartu).

Hankkeen kaikki materiaalit on koottu hankkeen kansainväliselle pääsivustolle greensam.eu.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986