Katariinalla on laaja-alaista kokemusta vesiasioihin niin maa- ja metsätalouden vesiensuojeluratkaisujen edistämisessä kuin vesihuollon parista. Työssään Valoniassa tärkeimmäksi rooliksi hän kokee tutkimustiedon jalkauttamisen ja eri näkökulmien yhteensovittamisen toimijoiden keskuudessa. Katariina pyrkii edistämään rakentavaa keskusteluilmapiiriä eri toimijoiden välillä ja valuma-alueajattelua vesivarojen kestävässä käytössä. Neuvontatyössä konkaroitunut Katariina tarttuu vesialan haasteisiin soveltaen eri toimijoiden näkökulmia. Katariinalta saat vinkit jätevesiremonttiin, mutta myös laajempiin vesiensuojeluhaasteisiin. 

Viimeisimmät hankkeet ja projektit

Viimeisimmät uutiset ja materiaalit