Turun seudun jätevesiylivuotojen parempi hallinta -hankkeessa kehitetään jätevesipumppaamojen ylivuotoriskien hallintaa Turun seudun puhdistamo Oy:n verkostoalueella, joka kattaa 14 varsinaissuomalaista kuntaa Saaristomeren valuma-alueella.

Hankkeessa tuotetaan paikkatietomenetelmin vesihuoltolaitoksille pumppaamojen ympäristöriskikartoitus, joka huomioi myös ilmastonmuutoksen vaikutukset sadantaan. Hanke tuottaa kunnille arvion siitä, mihin kohdentaa resurssit kustannustehokkaasti. Hankkeen aikana luodaan yhteistyömalli ylivuotojen ja ympäristöriskien vähentämiseksi myös ylivuototilanteissa sekä viestitään kattavasti hulevesien oikeaoppisesta käsittelystä ja verkostoylivuotojen ehkäisystä.

Vesihuoltolaitokset ja päätöksentekijät ovat hankkeen myötä paremmin selvillä viemäriverkoston toiminnasta ja ylivuotopotentiaalista. Hanketta koordinoi Valonia ja sitä toteutetaan usean eri toimijan tiiviissä yhteistyössä ja laaja-alaisen viestinnän avulla tietoa hulevesien oikeaoppisesta käsittelystä sekä viemäriverkoston ylivuotojen riskeistä saadaan laajasti niin ammattilaisille kuin myös verkostoliittyjien tietoon. Hanke jatkaa vuonna 2017 tehtyä Turun seudun puhdistamo Oy:n viemäröintialueen Ylivuotojen parempi hallinta-hankkeen työtä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun seudun puhdistamo Oy:n, sen 14 osakaskunnan ja Paraisten kaupungin vesihuoltolaitoksen kanssa. Lisäksi hankkeessa on tiivisti mukana Varsinais-Suomen ELY-keskus ja muut jätevesiylivuotoihin liittyvät valvontaviranomaiset.

Logot: Valonia, Turun seudun puhdistamo Oy, Pargas Parainen

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2022–15.8.2023

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeen edistymistä valvoo Etelä-Savon ELY-keskus.

Logot: ELY-keskus, Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Omar Badawieh

projektityöntekijä
omar.badawieh@valonia.fi
040 680 4467

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257