Ylivuotojen parempi hallinta -hankkeessa tarkasteltiin Turun seudun puhdistamo Oy:n verkostoalueella tapahtuvien jätevesiylivuotojen aiheuttamia riskejä sekä ympäristöterveyden että ekologian kannalta herkillä alueilla. Hankkeessa tehtiin ympäristöriskianalyysi paikkatietomenetelmin ja kuvattiin mahdollisten ylivuotojen aiheuttamia riskejä ekologisesti ja ympäristöterveyden kannalta herkille ympäristöille kuten pohjavesialueille ja vedenottamoille, vesistöille ja kalastollisesti arvokkaille vesistöille, luonnonsuojelualueille sekä uimarannoille.

Riskikohteiden tunnistamisen avulla voidaan kohdentaa kunnossapito- ja saneeraustoimenpiteitä riskikohteille ja suunnitella parempia varautumistoimenpiteitä ylivuotojen vähentämiseksi. Riskien tunnistamisen lisäksi hankkeessa välitettiin tietoa hyvistä käytännöistä kuntien välillä sekä luotiin yhteistyömalli, jossa monialaisen yhteistyön avulla kehitetään parannustoimia ylivuotojen estämiseksi ja vähentämiseksi.

Hanke edisti vesipuitedirektiivin tavoitteita vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi vuoteen 2027 mennessä.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2017–31.12.2017.

Rahoitus

Hanketta rahoittivat Turun seudun puhdistamo Oy, VALONIA sekä alueen kunnat: Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Marttila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko ja Turku.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Kirsi Ahonen

Kirsi työskenteli Valoniassa projektityöntekijänä vesitiimissä heinäkuuhun 2018 saakka.