Kuntien METSO-rantajatkumot –hankkeessa kehitetään pienvesien ja rantakohteiden suojelua ja edistetään monimuotoisuusjatkumoja.

Hankkeessa ovat mukana Salon ja Uudenkaupungin kaupungit, joiden omistamia pienvesi- ja rantaluontokohteita tunnistetaan paikkatietomenetelmiä hyödyntäen. Hankkeessa testataan kuntien käyttöön työskentelytapaa luontotiedon käyttöönottamiseksi maankäytön suunnittelussa. Hankkeen tarjoaman tuen myötä rantojen monimuotoisuusjatkumot vahvistuvat niin kunnan maankäytön päätöksenteon kautta kuin maanomistajayhteistyöllä. Monipuolisella viestinnällä ja käytännönläheisillä maastokoulutuksilla tehostetaan METSO-ohjelman päämäärien saavuttamista ja edistetään maanomistajalähtöistä monitavoitteista metsänhoidon suunnittelua.

Hankkeen toteuttajat

Metsien suojelua, hoitoa ja muuta käyttöä sovitetaan yhteen Metso-yhteistoimintaverkostoissa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Tapio Palvelut Oy:n, Salon ja Uudenkaupungin kaupunkien kanssa sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen metsäkeskuksen kanssa. Lisäksi yhteistoimintaa toteutetaan laajalla sidosryhmätoiminnalla metsänomistajien, alueella toimivien yhdistysten ja yritysten kanssa. Verkoston avulla voidaan esimerkiksi ylläpitää metsämaisemaa, kehittää metsien virkistyskäyttöä tai edistää erilaisten metsäisten elinympäristöjen luonnonhoitoa.

METSO on vapaaehtoista metsiensuojelua

METSO-ohjelman avulla metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Metsänomistaja voi suojella metsäänsä joko määräaikaisesti tai pysyvästi tai toteuttamalla luonnonhoitotöitä. METSO on metsänomistajalle täysin vapaaehtoista ja valtio maksaa METSO-ohjelman mukaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta korvausta. Lue lisää Metsonpolku.fi sivustolta.

Logokollaasi: METSO - metsien monimuotoisuus, Valonia, Tapio, Uusikaupunki, Salo

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2023–31.12.2025.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö METSO-ohjelmasta.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Täällä ei ole vielä mitään.

Tapahtumat

Täällä ei ole vielä mitään.

Muuta materiaalia ja lisätietoa

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Airi Matila

Metsäasiantuntija, Tapio Palvelut Oy
airi.matila@tapio.fi
040 779 2258