Viestintä tekee tärkeät teemamme näkyväksi ja sillä on merkityksellinen rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa laajemminkin. Valoniassa viestintä on yhteispeliä, johon osallistuu aktiivisesti jokainen asiantuntija.

Anna vastaa Valonian viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta tiiviissä symbioosissa työparinsa Maijun kanssa. Iso osa viestintäasiantuntijoiden työstä tapahtuu hankkeissa, mutta Maijun ja Annan vastuulla on myös Valonian viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen. Tästä sujuvasta tiimityöstä uusimpia esimerkkejä ovat muun muassa Valonian visuaalisen ilmeen päivitys sekä verkkosivut. Anna tekee strategisen suunnittelutyön lisäksi paljon käytännön toteutuksia, esimerkiksi visuaalisia materiaaleja. Tiedotteet, Ekovinkit ja somepostaukset kulkevat viestintäasiantuntijoiden käsistä maailmalle. Myös muun muassa videoiden ja podcastien editointi ja tapahtumatuotanto kuuluvat viestintäasiantuntijoiden monitahoiseen työkenttään.

Anna vastuualueita ovat erityisesti

  • kuntaviestintä
  • osallistumisen työkalut ja kanavat
  • asiantuntijoiden viestintätaitojen kehittäminen

Hankkeissa viestintäasiantuntija huolehtii viestinnän suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Tämän keskiössä on materiaalien ja sisältöjen suunnittelu niin, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla hankkeen kohderyhmiä.