Teemme päivittäin matkoja esimerkiksi kouluun, työpaikalle, harrastuksiin, kauppaan tai kavereiden luo. Maapallon ja ympäristön kannalta ei ole aivan sama, miten nämä matka tehdään. Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja ilmaston kannalta järkeviä tapoja kulkea: ne eivät uhkaa maapallomme elinympäristöjä.

Esimerkiksi kävely, pyöräily tai vaikka potkulautailu eivät aiheuta ympäristölle tai terveydelle haitallisia pakokaasuja. Toisaalta myös autolla voi liikkua fiksummin, kun esimerkiksi ottaa kyytiin useampia ihmisiä! Liikenteessä täytyy myös hallita liikennesäännöt ja hyvät tavat. Näiden lisäksi viisaaseen liikkumiseen kuuluu ympäristön ja muiden hyvinvoinnin huomioiminen. Näitä seikkoja pääset pohtimaan hauskojen tehtävien muodossa!

Oppimateriaali soveltuu kokonaisuudessaan hyödynnettäväksi monialaisena oppimiskokonaisuutena, mutta kaikki tehtävät toimivat myös yksittäisinä.

Tehtävien tunnelmia voi välittää myös somen kautta! Voitte tägätä julkaisuun mukaan Valonian ja käyttää tunnusta #kestäväämenoa.

Kenelle?

Oppimateriaali soveltuu kokonaisuudessaan parhaiten 4.–6. -luokkalaisille. 3.-luokkalaisten kohdalla voitte jättää pois osion 2 (Reitit kartalle!) sekä paikkaoppiosuuden osiosta 3 (Ulos ja liikkeelle!), mikäli opettaja arvioi niiden olevan haasteellisia tai ryhmillä ei ole tarpeeksi tabletteja käytössään. Oppimateriaali soveltuu ainakin ympäristöopin, yhteiskuntaopin, kuvataiteen ja liikunnan oppitunneille ja on suunniteltu perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta.

Piirroskuva viheltelevästä, reppu selässä kävelevästä lapsesta.

Sisältö

Kokonaisuus sisältää neljä teemaa ja opettajan ohjeistuksen. Kaiken tarvittavan löydät tältä sivulta.

 1. Mitä tarkoittaa kestävä liikkuminen? -verkkotehtävät (tällä sivulla)
 2. Reitit kartalle! Paikkatietoon ja karttaohjelmaan perehtyminen luokassa
 3. Ulos ja liikkeelle! Ulkona oppimista edellisen karttatehtävän pohjalta
 4. Tulevaisuuden liikkujat Luova tehtävä oppitunnilla tai taideprojektina
 5. Ohjeita opelle ja tulostettavat tehtävämonisteet Tämän sivun lopussa

1. Mitä tarkoittaa kestävä liikkuminen?

Näiden verkkotehtävien jälkeen tiedät, mitä kaikkea kestävällä, viisaalla tai fiksulla liikkumisella tarkoitetaan ja mitä hyötyä siitä on niin itsesi kuin ympäristön kannalta.

Jos olet supernopea ja tehtävien jälkeen jää vielä aikaa, voit hypätä vielä pyöräilyaiheisiin Filla & Rilla -tehtäviin (Liikenneturva).

Videotehtävä: Otson koulumatka

Katso video Otson koulumatkasta ja vastaa matkan varrella esitettyihin kysymyksiin! Oikeat vastaukset näet videon lopussa.

2. Reitit kartalle!

Tässä osiossa pääset tutustumaan lähiympäristöön kartalla ja perehtymään paikkatietoon. Nämä tehtävät tehdään luokassa.

Paikkatieto on tietoa, joka liittyy johonkin kartalla olevaan sijaintiin eli paikkaan. Paikkatieto koostuu sijaintitiedosta (=missä jotakin sijaitsee) ja ominaisuustiedosta (=mitä jossakin sijaitsee).

Tämän osion tehtävät oli suunniteltu tehtäväksi PaikkaOppi-palvelussa. PaikkaOpin karttapalvelu on poistunut käytöstä 31.3.2023, joten materiaaleja päivitetään parhaillaan toimimaan ilman PaikkaOppia.

Tehtävä 1: Aloita kartta-alustan opettelu! Etsi kartalta oma kotikunta ja koulu ja tutustu lähiympäristösi karttamerkkeihin.
Tehtävä 2: Mittaa oma koulureittisi pituus ja koulun urheilukentän pinta-ala.
Tehtävä 3: Etsi kartalta oma lempipaikkasi ja merkitse se kartalle.
Tehtävä 4: Piirrä kartalle reitti omasta kotikunnasta itse valitsemaasi matkakohteeseen.
Tehtävä 5: Tutustu liikuntapaikkoihin kartta-aineiston avulla!
Tehtävä 6: Harjoittele ilmansuuntia ja mittaa etäisyyksiä.

Kävele tai pyöräile jokin arkinen reittisi, vaikkapa kauppareitti tai matka kaverisi luo. Pyydä matkaseuraksi esimerkiksi kaveri tai aikuinen. Havainnoi matkalla liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä asioita ja ota niistä esimerkiksi valokuvia. Ethän käytä puhelinta kuitenkaan liikkuessasi!

  • Huomaatko reitillä ruuhkaisia teitä tai muita liikenteellisiä vaaroja?
  • Laske reitillä olevat
   • risteykset
   • suojatiet
   • liikennevalot
   • ylä- ja alamäet
  • Havainnoi, kuinka moni ihminen kulkee kadulla puhelin kädessä.

Tehtäväkortin voit tulostaa Opettajan ohjeista!

Tehtävälomake: kotitehtävä

3. Ulos ja liikkeelle!

Tässä osiossa pääset soveltamaan oppeja kestävästä liikkumisesta

 

Rastikierros tehdään pienryhmissä. Päättäkää ryhmästänne seuraavat vastuuhenkilöt (voi myös vuorotella!):

 • Kartturi 1 vastaa mobiilikartasta
 • Kartturi 2 vastaa paperikartasta
 • Kirjuri 1 täyttää tehtävälaput
 • Kirjuri 2 täyttää havainnointilistaa

Rastikierroksella on viisi pysähdystä ja jokaisella rastilla on kestävään liikkumiseen liittyvä tehtävä (kolme kysymystä ja kuvatehtävä). Kirjatkaa vastaukset tehtäväpaperiin ja ladatkaa kuva opettajan kanssa sovitulle alustalle. Rastikierroksen aikana täytetään myös havainnointikorttia.

HUOM! Tarvittaessa tehtäväpaketin voi myös suorittaa ilman mobiilikarttaa, jolloin Kartturi 1 -vastuutehtävä jää pois

Liikenne aiheuttaa ympäristössämme paljon erilaisia haittavaikutuksia. Pakokaasut ja pienhiukkaset ovat haitallisia terveydelle ja ympäristölle, minkä lisäksi liikenteestä aiheutuu myös melua. Onneksi myös liikennettä kehitetään koko ajan kestävämpään suuntaan erilaisilla ratkaisuilla – viisas liikkuminen on yksi olennainen keino vähentää liikenteen haittavaikutuksia.

Kysymykset:

 1. Mitä ääniä kuulette tässä paikassa? Piirtäkää korttiin erilaisia ääniä kuvaavia viivoja ja muotoja ja kirjoittakaa, mistä ne ovat peräisin.
 2. Millä eri polttoaineilla autot voivat kulkea? Tiedättekö, mistä bensiini tehdään?
 3. Mikä mahtaisi olla viisain tapa matkustaa lomalle kotimaassa tai ulkomaille?

Kuvatehtävä: Ottakaa kuva jostakin liikenteen vaikutuksesta ihmiseen tai luontoon ja keksikää myös sopiva kuvateksti!

Tehtävälomake otsikolla Liikenteen vaikutuksia.

Liikenteen turvallisuuteen vaikuttaa moni asia, esimerkiksi ajonopeudet, liikenteen määrä, liikkujan tarkkaavaisuus ja toisten huomiointi sekä liikennesuunnittelu.

Suojatiet, töyssyt ja liikennevalot tuovat turvallisuutta, mutta myös jokainen liikkuja voi itse vaikuttaa turvalliseen ympäristöön.

Kysymykset:

 1. Miten turvallisuus on huomioitu tässä kodassa? Monetko liikennevalot, suojatien tai kaiteet näette tästä kohdasta? Huomaatteko mahdollisia vaaran paikkoja?
 2. Mitä itse voit liikenteessä tehdä oman ja muiden turvallisuuden eteen?
 3. Näettekö kävelijöitä tai pyöräilijöitä kuulokkeet päässään tai puhelin kädessään? Laskekaa, montako huomaatte. Mitkä muut tekijät voivat viedä huomiota liikenteestä?

Kuvatehtävä: Napatkaa kuva liikennemerkistä ja kirjoittakaa, mitä kyseinen liikennemerkki tarkoittaa!

Tehtävälomake otsikolla Turvallisuus ja liikenne.

Liikenne vaikuttaa myös eläinten elämään sekä kaupunki- että maaseutuympäristössä: se aiheuttaa eläimille vaaratilanteita, rajoittaa niiden liikkumista, katkaisee kulkureittejä ja häiritsee metelillään eläinten kommunikointia.

Kysymykset:

 1. Mitä eläimiä näet tai kuulet?
 2. Kuvittelutehtävä! Valitkaa jokaiselle jonkin metsäneläimen rooli (esimerkiksi kettu, orava, mato, hirvi tai lintu) ja keskustelkaa seuraavista asioista:
  • Mistä olette tulossa ja minne menossa?
  • Miten ihmiset välineineen hankaloittavat elämäänne?
  • Millaisista ihmisistä pidätte?

Piirtäkää korttiin jokin eläin ja puhekupla keskustelusta.

Kuvatehtävä: Koettakaa napata kuva eläimestä, eläimen jäljestä tai eläimen syömästä ruoasta. Jos sellaisia ei näy, napatkaa kuva paikasta, jossa voisi olla jonkin eläimen kotipesä.

Tehtäväkortit otsikolla Eläinten olot.

Omalla lihasvoimalla liikkuminen, kuten pyöräily tai kävely, on terveydelle hyväksi, mutta tiesitkö, että myös metsällä on ihmiseen terveyttä edistävä vaikutus? Jo 15 minuutin oleilu metsässä vähentää stressiä ja parantaa mielialaa. Sydämen syke tasautuu ja verenpaine alenee. Erityisen hyviä paikkoja ovat omat lempipaikat esimerkiksi rannalla tai metsässä, mutta myös puistoalueissa voi kokea luonnon virkistävän vaikutuksen.

Kysymykset:

 1. Miten eri tavoin metsässä/puistossa voi liikkua tai millaisia leikkejä leikkiä?
 2. Listatkaa omia lempipaikkojanne luonnossa.
 3. Millaisia asioita olisi unelmienne koulumatkan varrella?

Kuvatehtävä: Ota kuva kivasta kävely-ympäristöstä! Mikä siitä tekee kivan?

Tehtävälomake otsikolla Terveellinen liikkuminen

Pyöräily on näppärä tapa liikkua paikasta toiseen nopeasti, terveellisesti ja kestävästi. Sujuvaa pyöräilyä varten tarvitaan liikennesuunnittelua ja -järjestelyjä, kuten pyöräkaistoja, hyvät pyöräparkkitilat ja pyöräteiden talvikunnossapitoa. Pyöräillessä on erityisen tärkeää muistaa myös turvallisuus!

Kysymykset:

 1. Miten koulu voisi kannustaa oppilaita ja opettajia koulumatkapyöräilyyn? Ideoikaa kilpailu, palknto tai jokin muu houkutteleva keino.
 2. Tutkikaa koulun pyöräparkkeja, voisiko niitä jotenkin parantaa? Saako pyörän suojaan sateelta tai voiko sen lukita kiinni pyörän rungosta?
 3. Mitä varusteita pyörässä ja pyöräilijällä on syytä olla?

Kuvatehtävä: Unelmien koulupiha. Napatkaa koulun pihalta kuva ja ideoikaa, mitä mukavaa ja viihtyisää siihen voisi keksiä.

Tehtävälomake otsikolla Koulumatkapyöräily.

Tulostakaa oheinen kortti ja ruksikaa siitä kierroksen aikana näkemiänne asioita! Tyhjiin kohtiin voitte kirjoittaa sellaisia juttuja, joita listalta ei löydy.

Tehtävälomake otsikolla Havaintokortti.

4. Tulevaisuuden liikkujat

Päästetään luovuus valloilleen ja suunnitellaan oma taideprojekti!

Liikkuminen on jatkuvasti muutoksessa – viimeisen vuosisadan aikana ihminen on jo keksinyt hurjasti erilaisia menopelejä. Tässä tehtävässä pääset ideoimaan sitä, miten tulevaisuudessa voitaisiin liikkua niin, että siitä ei synny haittavaikutuksia ihmisille tai ympäristölle.

Valitse opettajan ohjeistuksen mukaan JOKO lyhyt harjoitus TAI kuvataideprojekti.

Yksilö-, pari- tai ryhmätehtävä

Ideoi tulevaisuuden liikkumis- tai kuljetusväline!

Apukysymyksiä:

 • Kuljettaako väline ihmisiä vai tavaroita?
 • Missä se kulkee?
 • Tarvitseeko väline ihmisen ohjausta?
 • Minkä kokoinen se on?
 • Millä polttoaineella se kulkee vai tarvitseeko se polttoainetta ollenkaan?
 • Millaista ääntä se pitää?
 • Ostetaanko väline jostakin vai voiko sellaisen rakentaa itse?
 • Mistä materiaalista se on tehty?

Kokoa ideasi A3-paperille piirtämällä tai askartelemalla sekä kirjoittamalla.

Ryhmätehtävä

Kuvatkaa tulevaisuuden maisema. Valitkaa kaupunki, maaseutu, saaristo tai oma asuinpaikka. Kuvitelkaa, miten yhteiskunnassa liikutaan tulevaisuudessa.

 1. Päästäkää mielikuvituksenne valloilleen! Miten tulevaisuudessa liikutaan? Kootkaa ajatuksianne ensin paperille vaikkapa ajatuskartan muotoon.
 2. Kootkaa ajatukset suurelle paperille eri materiaaleja yhdistävän kollaasin muotoon. Käyttäkää niin paljon kierrätysmateriaalia, kuin mahdollista. Voitte esimerkiksi maalata taustamaiseman ja liimata sen päälle lehdistä leikattuja kuvia tai erilaisia askartelumateriaaleja (nappeja, helmiä, kartonkia, kankaita…).
 3. Esitelkää teoksenne muulle luokalle tai järjestäkää taidenäyttely koulun aulaan

Apukysymyksiä:

 • Miltä maisema näyttää?
 • Minne asukkaat liikkuvat ja miten?
 • Mitä työtä ihmiset tekevät?
 • Miten aikuiset liikkuvat töihin?
 • Miten lapset kulkevat kouluun ja harrastuksiin? Mitä harrastuksia ihmisillä on?
 • Miten posti ja tavarat kulkevat?
 • Millä polttoaineilla kulkuneuvot kulkevat?
 • Missä ihmiset lomailevat ja miten sinne matkustetaan?
 • Hyödynnetäänkö maisemassa robotteja?
 • Onko vesiliikenne muuttunut?
 • Onko raideliikenne muuttunut?
 • Onko tieliikenne muuttunut?
 • Onko ilmaliikenne muuttunut?

5. Ohjeita opelle!

Täältä löydät perustietoa tehtäväkokonaisuudesta sekä taustatietoa liikenteenteestä oppitunteja varten.

Tästä voit ladata ohjeet sekä tehtäväkortit tulostamista varten!

 1. Ohjeita opelle! (PDF)
 2. Reitit kartalle!Kotitehtävä: Tuttu reitti uusin silmin (PDF) A5-kortti
 3. Ulos ja liikkeelle!Kestävää menoa -tehtävälaput ja havaintokortti (PDF) Yht. 6kpl A5-kokoisia kortteja.

Lisätietoa ja linkkejä muihin materiaaleihin

Liikenneturvan Filla&Rilla -nettipeli. Filla&Rillasta löytyy eritasoisia tehtäviä turvallisesta liikkumisesta ja tieliikennelaista.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515