Kestävän liikkumisen lisäämiseen ei ole yhtä viisasten kiveä. Tarvitaan erilaisia näkökulmia ja useita vaihtoehtoja, yhteistyötä rajat rikkoen.

Marja toimii Valoniassa kestävän liikkumisen asiantuntijana. Pääasiassa hän työskentelee kestävän liikkumista edistävien asioiden parissa ja erityisesti kestävä kaupunkisuunnittelu ja osallistava suunnittelu ovat sydäntä lähellä. Liikenteen ja liikkumisen terveydelliset näkökulmat ovat myös asioita, jota Marja haluaa nostaa esiin aina kuin mahdollista.

Marja on koulutustaustaltaan ympäristösuunnittelija (AMK), joka jatkokouluttautui insinööriksi (YAMK) kestävän kaupunkiympäristön ohjelmasta. Tällä hetkellä suuren osan työajasta vievätkin kestävää ja terveellistä liikenneympäristöä kehittävät hankkeet.