Hankkeen tavoitteena on kannustaa ja tukea suuria työpaikkoja, kiinteistöyrityksiä ja taloyhtiöitä tekemään laadukasta pyöräpysäköintiä omistamillaan kiinteistöillä sekä lisätä kuntien päättäjien ja toimihenkilöiden tietoisuutta pyöräpysäköinnin edistämisen tärkeydestä. 

Hankkeessa kootaan selvitys ja materiaalipaketti hyvistä pyöräpysäköinnin käytännöistä kiinteistöalan ja kuntien hyödynnettäväksi. Hyvien esimerkkien koonnin lisäksi järjestetään viestintäkampanja, jossa kuntalaisia kannustetaan ilmiantamaan havaitsemiaan hyviä pyöräpysäköintejä ja kertomaan, minne he mahdollisesti kaipaisivat uusia tai parempia pyöräpysäköintipaikkoja.

Suunnitelmissa on myös tarjota muutamalle taloyhtiölle tai kiinteistölle lisätukea ja sparrausapua pyöräpysäköinnin asiantuntijoilta. Esimerkkikohteiden ympärille on tarkoitus kokoontua yhdessä pari kertaa loppuvuoden aikana. Näille kohteille on totta kai tarjolla myös positiivista näkyvyyttä.

Pyöräpysäköinnin ohjeistus toteutetaan osana Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta (MAL). Sopimuksessa olevilla hankkeilla pyritään yhdessä kuntien kanssa tekemään kestävistä kulkutavoista houkuttelevia ja ne painottuvatkin jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen.​

Hanke toteutetaan osana seudullista liikennejärjestelmätyötä, jota koordinoi Varsinais-Suomen liitto.

MAL-sopimuksessa mukana olevat kunnat

Valonian ja Varsinais-Suomen liiton logot

Hankeaika

Syksy 2021 – kevät 2022

Rahoitus

Pyöräpysäköinnin ohjeistus tehdään Valoniassa osana Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta (MAL) vuosille 2020–2023.

 

Hankkeen uutiset ja materiaalit

tapahtumat

Täällä ei ole vielä mitään.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Salla Murmann

projektiasiantuntija
salla.murmann@valonia.fi
040 620 3644

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986