Pyöräpysäköinnin ohjeistus laadukkaan pyöräpysäköinnin suunnittelun tueksi

Alueellista ohjeistusta laadukkaalle pyöräpysäköinnille on tehty Valonian ja Varsinais-Suomen liiton toimesta osana kestävään ja vähähiiliseen yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään tähtäävää Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusta. Tarkoituksena on tuoda esille onnistuneita pyöräpysäköinnin ratkaisuja alueelta ja toisaalta kerätä tiivis tietopaketti tärkeimmistä huomioon otettavista asioista ja matalan kynnyksen kehitysmahdollisuuksista.

Kenelle

Esimerkiksi taloyhtiöille, yrityksille, kunnille ja muille kiinteistön omistajille

Tutustu ohjeistukseen

Valonian, Varsinais-Suomen liiton ja Pyöräilykuntien verkoston logot

Lisätiedot

Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257