Olli Haapanen henkilöstökuva

"Parasta Valoniassa työskentelyssä on moniammatillisen osaajajoukon tuki ja laajat yhteistyöverkostot, joiden avulla voidaan rakentaa ilmastolle, luonnolle ja ihmiselle ystävällisempää maakuntaa."

Olli työskentelee Valoniassa erityisesti kestävän liikkumisen hankkeissa. Liikenteen saralla häntä kiinnostavat ilmastovaikutusten pienentämisen ohella myös liikenteen ja liikkumisen sovittaminen osaksi kestäviä ja viihtyisiä lähiympäristöjä. Liikkumisen murroksen takia Olli korostaa tieteellisen tiedon merkitystä liikenteen ja maankäytön suunnittelussa.

Ollin tausta on maantieteessä ja hänelle on luonnollista tarkastella asioita tilallisten ja alueellisten vuorovaikutussuhteiden ja prosessien kautta, inhimillistä näkökulmaa unohtamatta. Tämän hetken työtehtävät Valoniassa liittyvät muun muassa kuntien tukemiseen kestävien ja aktiivisten liikkumistapojen edistämisessä sekä ilmastotoimien edistämisessä.