Iloitsen kestävien ja vähähiilisten liikkumisvaihtoehtojen kehitysvauhdista sekä innostuneiden toimijoiden määrän kasvusta seudullamme.

Paulan tehtävänä Valoniassa on kestävän liikkumisen ja liikenteen edistäminen. Hän on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa projekteja, joiden myötä vähäpäästöisemmät ja ilmastoystävälliset kulkutavat lisääntyvät. Tällä hetkellä hänen työtehtäviinsä kuuluu erityisesti kaupunkilogistiikan uusien ratkaisujen kehittäminen ja soveltaminen sekä senioreiden joukkoliikenteen käytön edistäminen.