Kunnan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma auttaa kuntaa pitkäjänteisessä suunnittelussa. Se on myös selkeä viesti kuntalaisille, yrityksille ja matkailijoille, että kunta haluaa todella edistää kävelyä ja pyöräliikennettä sekä ilmastoasioita. Olemme laatineet muokattavan ja täydennettävän suunnittelupohjan sekä sitä tukevan ohjekirjan, jotta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistyö kunnissa voisi käynnistyä sujuvasti. 

Kävely ja pyöräily ovat tasa-arvoisia kulkumuotoja moottoroituihin kulkumuotoihin nähden. Kävelyn ja pyöräilyn kunta- tai seutukohtaisilla strategioilla varmistetaan, että alueen liikenneympäristön kokonaisuus on hallinnassa ja kävelyä sekä pyöräliikennettä kehitetään tasapuolisesti osana muuta liikennejärjestelmää. Kuntia kannustetaan kävelyn- ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien tekoon erilaisilla rahoitusmalleilla. Lisäksi edistämisohjelmien olemassaolo voi edesauttaa infrastruktuurin parantamiseen tarkoitetun rahoituksen saamisessa.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma tukee vahvasti kunnan ilmasto-ohjelman toimeenpanoa. Siinä voidaan tunnistaa ja määritellä konkreettisia toimenpiteitä, jotka edistävät poikkihallinnollisesti kävelyä ja pyöräliikennettä.

Valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa vuoden 2030 tavoitteeksi asetetaan 30 % matkamäärien kasvu, eli noin 450 miljoonaa uutta kävely- ja pyöräilymatkaa.

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi tehdään pääosin kunnissa.

Sisältö

Materiaalipaketti koostuu kolmesta osasta

  • Ohjekirja
  • Täydennettävä ja muokattava suunnitelmapohja (Excel)
  • Tulostettava esite, jonka avulla edistämisohjelman ideaa voi esitellä kunnan sisällä

Aloita aiheeseen tutustuminen ohjekirjasta. Ohjekirjaan on koottu perustietoa edistämisohjelmasta, hyödyllisiä linkkivinkkejä sekä tietoa suunnitelmapohjan eri osioiden täydentämisen tueksi.

Ohjekirjassa ja suunnitelmapohjassa käsiteltävät aihekokonaisuudet:

  1. Työryhmä ja roolit
  2. Sidosryhmäsuunnittelu
  3. Taustatiedot ja tiedonkeruu
  4. Tavoitteet ja toimenpiteet
  5. Rahoitus

Varsinaista suunnitelmadokumenttia voi halutessaan muokata omien tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. Valonian asiantuntijat ovat myös apunasi, mikäli et ole varma, kuinka lähteä liikkeelle kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistyössä.

Esite

Lataa tästä esite (PDF).
Se kannattaa tulostaa kaksipuolisena koossa A4.

Lisätiedot

Tämä suunnitelmapohja ja sitä täydentävä ohjeistus on tehty kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmatyön tueksi. Valonia on toteuttanut suunnittelupohjan ja ohjeistuksen osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2021 -hanketta Traficomin tuella.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257