Joukko varsinaissuomalaisia kuntien, korkeakoulujen, yhdistysten ja elinkeinoelämän edustajia kokoontui 10.5. Turun Kupittaalle pohtimaan liikkumisen ja liikenteen tilaa ja tulevaisuutta Varsinais-Suomessa. Liikennejärjestelmätyön kumppanuusfoorumin kutsui koolle Varsinais-Suomen liitto yhdessä Valonian kanssa. Kumppanuusfoorumit perustuvat Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan ja niissä pyritään löytämään yhdessä sidosryhmien kanssa sopivia ratkaisuja maakunnan hyväksi. Nyt tarkoituksena oli löytää ratkaisuja liikenneympäristön viihtyisyyden ja kestävien kulkutapojen – eritoten kävelyn ja pyöräilyn – tukemiseksi.

Hybriditilaisuutena järjestetyssä tapahtumassa kuultiin pääpuhujana tulevaisuudentutkija Elina Hiltusta. Diplomi-insinööri, yrittäjä ja kirjailija Hiltunen korosti, että liikkumisen ja liikenteen muutosta ymmärtääkseen tulee ymmärtää käyttäytymisen muutosta, käyttäjälähtöistä suunnittelua ja uusien teknologioiden vaikutuksia tulevaisuuden liikkumiseen. Varsinais-Suomessa liikkumisen tulevaisuuden kannalta ajankohtaisia asioita ovat seudullisen lähijunaliikenteen käynnistäminen, kävelyn ja pyöräliikenteen edistäminen sekä uusien liikkumisvälineiden ja liikenteen sähköistymisen asettamat tavoitteet ja haasteet.

Ratkaisuja liikenneympäristön viihtyisyyden parantamiseen

Kumppanuusfoorumissa esiteltiin alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tilannetta ja tehtyjä toimenpiteitä. Maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseksi suuret kaupunkiseudut ovat solmineet yhdessä valtion kanssa MAL-sopimuksen, jossa yhtenä toimenpiteenä Turun kaupunkiseudun kunnat määrittelevät priorisoitavat kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisalueensa. Seuraavaksi on tartuttava konkreettisiin toimiin alueiden saattamiseksi miellyttäviksi kävely-ympäristöiksi. Mutta miten suunnitellaan ympäristöä, joka on sujuva ja viihtyisä kulkutavasta riippumatta? Missä otetaan kattavasti ja tasapuolisesti huomioon mm. ympäristön laatu, turvallisuusnäkökulmat ja viherrakenteet? Miten huomioidaan yhtä lailla kävelijät ja pyöräilijät, mutta myös joukkoliikenteen ja omien autojen käyttäjät? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia kumppanuusfoorumin työpajaosuudessa.

Työpajoissa työskenneltiin kolmen esimerkkialueen parissa ja pureuduttiin ympäristön olosuhteisiin, ominaisuuksiin ja liikkumisen kehitystarpeisiin erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta. Esimerkeiksi oli valikoitu urbaani työssäkäyntialue, tuleva paikallisjuna-asema sekä kauppakeskittymä kaupungin laitamilta. Työpajaosallistujat tunnistivat kävelyn ja pyöräliikenteen potentiaalin kaupunkien reuna-alueilla, joilla nykyisin liikutaan paljon autolla. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi ehdotettiin suorempia ja laadukkaampia reittejä, parempia pysäköintimahdollisuuksia ja viihtyisyyden lisäämistä.

Työpajalakana, jossa on sarakkeet eri kohderyhmille: asiakkaat, matkailijat, työmatkaajat

Turun Kupittaan kaltaiselle vilkkaalle ja tiiviisti rakennetulle työssäkäyntialueelle ehdotettiin esimerkiksi kadunvarsipysäköinnin vähentämistä ja pysäköinnin keskittämistä pysäköintilaitoksiin, jolloin katualueet rauhoitettaisiin kävelylle, pyöräliikenteelle ja joukkoliikenteelle. Paikallisjunaliikenteen uusille asemapaikoille ehdotettiin palveluita kuten kahviloita, katoksia ja odotustiloja. Asemanseuduilla uskottiin olevan potentiaalia myös kasvavina taajama-alueina ja joukkoliikenteen solmukohtina, joissa erilaisten liikkumismuotojen yhdistäminen onnistuu sujuvasti, mikäli kävely ja pyöräily huomioidaan alueiden suunnittelussa. Työpajan tuloksia hyödynnetään jatkossa liikennejärjestelmätyössä ja erityisesti Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Pyöräilyn olosuhteiden parantaminen edesauttaa myös muun liikenteen sujuvuutta

Yhtenä MAL-sopimuksen toimenpiteenä kaupunkialueen kunnat laativat pyöräpysäköinnin ohjeistuksen ja edistävät erilaisten esimerkkikohteiden toteutumista mm. suurilla työpaikoilla ja liityntäpysäköintialueilla. Pyöräilyn olosuhteiden parantamisella, saadaan järjestystä myös muuhun liikenneympäristöön. Merkityt väylät pysäköintipaikoille lisäävät kaikkien liikkujien turvallisuutta. Suojaisat ja tilavat paikat ohjaavat pyöräpysäköinnin halutuille alueille ja kun tietää, että pyörän voi pysäköidä turvallisesti, madaltaa se kynnystä lähteä pyörällä kotoa liikenteeseen.

Valonia toteutti yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa Ohjeistus laadukkaalle pyöräpysäköinnille , jota esiteltiin tilaisuudessa.  Ohjeistus valmistui keväällä 2022.  Sisältö painottuu hyviin ratkaisuihin sekä alueen esimerkkikohteisiin, ja se sisältää ensiaskeleet pysäköinnin parantamiseksi. Materiaali on tarkoitettu erityisesti työpaikkojen, taloyhtiöiden, kiinteistöyritysten ja kuntien hyödynnettäväksi. Sillä pyritään kannustamaan kuntia ja yrityksiä panostamaan polkupyörien pysäköinnin laatuun kiinteistöissä ja julkisissa tiloissa. Materiaalin lisäksi ohjeistuksen tekemisen yhteydessä edistettiin myös pyöräpysäköinnin parantamista VASOn asuntokohteissa yhdessä Pyöräilykuntien verkoston kanssa ja järjestettiin webinaari laadukkaasta pyöräpysäköinnistä kiinnostuneille yhdessä Kiinteistöliiton kanssa.

Paikallisjunaliikennetta edistetään aktiivisesti – vastaa kyselyyn!

Kumppanuusfoorumissakin puhuttaneen Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen käynnistämiseksi käydään tällä hetkellä aktiivista keskustelua ja tehdään tarvittavaa selvitystyötä laajassa yhteistyössä. Nyt paikallisjunaliikenteen asemien ja junien suunnittelun tueksi kaivataan tietoa potentiaalisten matkustajien toivomasta palvelutasosta. Kerättävä tieto hyödyttää niin radanvarsikuntia kuin mahdollisia tulevia liikennöitsijöitä ja palveluntarjoajia. Kysely on avoinna 30.6. asti ja siihen voivat vastata kaikki, jotka asuvat tai arjessaan liikkuvat esimerkiksi työn, vapaa-ajan asunnon, opintojen tai matkailun vuoksi Varsinais-Suomen radanvarsikuntien alueella.

varsinais-suomi.fi/paikallisjunakysely

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986