Kuivan ja laadukkaan polttopuun taitava käyttö vähentää päästöjä kotitalouksien puunpoltosta, jotka aiheuttavat 60 % Suomen mustan hiilen päästöistä. Kuivaa asiaa -hankkeen tavoitteena oli parantaa poltettavan polttopuun laatua ja energiatehokkuutta sekä edistää palveluita polttopuun ketjun ja käytön eri vaiheissa.

Hankkeessa kehitettiin palveluita, jotka parantavat polttopuun logistista ketjua tuottajilta kuluttajille ja tuovat käyttäjälle uusiutuvan puuenergian käyttöä helpottavia palveluratkaisuja. Uudet palvelut auttavat nuohoojia ja muita neuvonta-alan yrittäjiä sekä vähentävät puunkäytön ympäristö- ja terveyshaittoja. Hankkeen toteuttajia olivat Työtehoseura (TTS), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä Turun kaupunki. Valonia järjesti yhteistyössä hankkeen kanssa vuosina 2019–2020 yhteensä 15 neuvontatilaisuutta, joiden teemoina olivat puhtaat puunpolttotavat, puun varastointi ja säilytys sisätiloissa. Kaksi tilaisuuksista oli webinaareja, joista ensimmäinen oli suunnattu hankealueiden ympäristöviranhaltijoille ja toinen kaikille kiinnostuneille.  Valonia oli mukana myös viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa sekä asukastyöpajojen järjestämisessä. Esimerkiksi idea klapiautopalvelusta syntyi  Turussa pidetyssä asukastapaamisessa.

Vinkkejä puunpolttoon

Puunpolton päästöt voivat heikentää ilmanlaatua pientaloalueilla etenkin lämmityskaudella. Kiitos, kun poltat mahdollisimman vähäpäästöisesti ja suojelet hengitysilmaa! HSY kokosi hankkeen keskeiset viestit oheisiin kuviin. Kuvien yhteydessä olevien linkkien takana on kattava tietopankki puunpoltosta.

Hankeaika

1.8.2018 – 31.3.2021

Rahoitus

Valonia toteuttaa neuvontatilaisuuksia ostopalveluna Turun kaupungille

Vinkkejä puunpolttoon

Puunpolton päästöt voivat heikentää ilmanlaatua pientaloalueilla etenkin lämmityskaudella. Kiitos, kun poltat mahdollisimman vähäpäästöisesti ja suojelet hengitysilmaa! Oheisista linkeistä saat lisätietoa ja vinkkejä puunpolttoon.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412