Valonia on järjestänyt kuluneen vuoden aikana puunpolton neuvontailtoja yhteistyössä Turun kaupungin kanssa osana Kuivaa asiaa -hankkeen toteutusta. Kaikkiaan kymmeneen neuvontatilaisuuteen on osallistunut 225 asukasta niin Turussa kuin muissa alueen kunnissa. Aikaisempien vuosien kokemuksiin verrattuna osallistujamäärä on ollut pieni, erityisesti syksyn tilaisuuksissa. Hyvää on ollut se, että aihe on ollut esillä mediassa lähes koko syksyn ajan.

Puunpolton tilaisuudet on pidetty samalla ohjelmasisällöllä: pienhiukkaspäästöt ja niiden terveysvaikutukset, puun varastointi ja säilytys sekä energiatehokas ja vähähiilinen polttaminen. Tilaisuuksista kahteen sisältyi työpaja. Ensimmäinen järjestettiin Turussa Portsan asukasyhdistyksen kanssa ja toinen oli kuntien ympäristöviranhaltijoiden retki takkatehtaalle Uuteenkaupunkiin. Asukastyöpajassa keskusteltiin pienhiukkaspäästöistä ja vanhojen tulisijojen haasteista sekä pohdittiin ideoita mm. polttopuiden jakeluun. Ympäristöviranhaltijoiden kanssa keskusteltiin savuvalituksista ja niiden käsittelytavoista eri kunnissa. Ne kunnat, joiden ympäristöviranhaltijat eivät osallistuneet tilaisuuteen, saivat kyselyn samoista teemoista. Ajatuksena oli koota hyviä käytäntöjä savuvalitusten käsittelyssä ja jakaa niitä kuntien käyttöön. Esimerkiksi Liedossa on kokeiltu rajatun alueen opastamista postilaatikkojakelulla päiväkodin savuhaittaongelman ratkaisemiseksi. Mallia voisi soveltaa muillakin alueilla.

Neuvontailtojen lisäksi tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta puunpoltosta. Paikallislehdet ovatkin tarttuneet aiheeseen ja julkaisseet 11 juttua oikeaoppisesta polttotavasta sekä pienhiukkaspäästöistä. Tilaisuuksissa on ollut jaossa Kuivaa asiaa -hankkeen opasmateriaalia, jota on ajettu myös kunnille käyttöön.

Tulossa klapiautokokeilu

Turun asukastyöpajassa syntynyt idea polttopuiden jakelusta on edennyt syksyn aikana. Hankkeen koordinaattori Työtehoseura on haastatellut klapiyrittäjiä myös Varsinais-Suomessa ja yhden yrittäjän kanssa on sovittu klapiautokokeilusta. Palvelun käytännön toteutus on muutamia yksityiskohtia vaille valmis ja toiveena on saada kokeilu käyntiin vuoden 2020 alussa. Toisena kehitettävänä palveluna hankkeessa luodaan selainpohjainen mobiilisovellus, jolla voi esimerkiksi hakea lähellä olevia nuohoojia ja polttopuuyrittäjiä. Polttopuupalveluiden kehitys jatkuu vielä vuoden 2020 ajan, joten uusia ideoita mahtuu mukaan.

Kevään neuvontaillat alkavat helmikuussa 2020

Valonia jatkaa puunpolttoiltojen järjestämistä 2020 helmikuusta alkaen yhteistyössä Turun kaupungin ja Warma-Uunit Oy:n kanssa. Aikatauluja ei ole vielä sovittu lopullisesti. Mikäli teidän yhdistyksenne tai muu edustamanne taho on kiinnostunut omasta tilaisuudesta, ottakaa yhteyttä Valonian Liisa Harjulaan. Tilaisuus on järjestävälle taholle ja osallistujille maksuton.

Lisätiedot

Tietoa polttopuun hankinnasta, varastoinnista ja käytöstä sekä saunan lämmityksestä

Warma-Uunit Oy:n videopuhtaasta puun poltosta

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412