Ihmisten osallisuus on tärkeää ja kaikkia tarvitaan. Eri toimijoiden välinen vuorovaikutus on edellytys yhteisten asioiden edistämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Silja on Valoniassa projektiasiantuntijana eri hankkeissa. Työpöydällä on erityisesti kuntalaisten osallisuuden lisäämiseen ja reilun siirtymän varmistamiseen liittyviä työtehtäviä eri teemoissa. Globaalit kysymykset ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen paikallisten ihmisten voimin innostavat toimimaan yhteisten tavoitteiden puolesta.