Tämä opas kertoo siitä, miten rakennuksista kerättävää dataa tai tietoa voidaan visualisoida rakennusten käyttäjille ja kiinteistöammattilaisille mielekkäästi sekä mitä hyötyjä tällä voidaan saavuttaa. Opas perustuu Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa toteutetuista kokeiluista saatuihin oppeihin. Tarkoitus on helpottaa datan visualisoinnissa alkuun pääsemistä, kerätä yhteen hyviä esimerkkejä alalta sekä koota oppeja hankkeessa toteutetuista kokeiluista.

Kenelle

Yrityksille, kiinteistöjen omistajille ja energia- ja olosuhdeasioiden parissa työskenteleville, rakennusten käyttäjille sekä muille datan visualisoinnista kiinnostuneille.

Sisältö

  1. Data
  2. Käyttäjäyhteistyö
  3. Toteutus
  4. Käyttö

Voit ladata oppaan pdf-muodossa verkkojulkaisussa olevasta lataus-kuvakkeesta (oikea ylälaita).

Lisätiedot

Opas on tuotettu Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa. Sen ovat kirjoittaneet Silja Ngobese (Valonia), Emma Berg (Helsingin kaupunki) ja Maija Rusanen (Turun kaupunki). Oppaan taiton on toteuttanut Anna Sampo (Valonia).

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257