Energiaviisas koululainen on viestinnällinen materiaalipaketti, jonka avulla oppilaat pääsevät oppimaan energia-asioista omassa koulurakennuksessaan. Tavoitteena on innostaa oppilaita pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan energian kuluttajana niin koulussa kuin kotona.

Yksi luokka voi ottaa projektin toteuttaakseen ja haastaa koulun muut luokat leikkimieliseen Energiaviisas koululainen -kisaan. Kisassa järjestävä luokka toteuttaa julisteiden avulla koulussa kuvasuunnistuskierroksen. Muut luokat kutsutaan osallistumaan kuvasuunnistukseen ja kierroksella karttuneet tiedot mitataan sen jälkeen visailun avulla. Sivulle on kuvasuunnistusohjeiden ja -materiaalien lisäksi koottu vinkkejä myös muunlaisiin toteutustapoihin.

Kenelle?

Materiaali sopii monialaisesti eri oppiaineisiin ja se on suunnattu 3. luokasta eteenpäin.

Julisteet

Julistetta klikkaamalla voit ladata julisteet pdf-muodossa tulostusta varten.

Kuvasuunnistuksen ja kisan toteutusohjeet opettajalle

Materiaalipaketti sisältää 12 julistetta erilaisista energiaan ja ilmastoon liittyvistä aiheista. Julisteiden avulla toteutetaan kuvasuunnistus, johon koko koulu voi ottaa osaa.

Julisteet johdattavat oppilaat pohtimaan, mihin rakennuksessa kuluu energiaa, mistä energia tulee, miten rakennuksessa voidaan tuottaa energiaa ja miten rakennuksen käyttäjät vaikuttavat kulutukseen. Julisteissa on QR-koodit, joiden kautta oppilaat pääsevät lukemaan tai katsomaan videolta lisätietoja julisteiden teemoista.

Oppilaille ja opettajille suunnattua koulun energiatietoa on lähes poikkeuksetta hyvin vähän saatavilla. Lisäksi tieto on usein teknistä ja vaikeasti ymmärrettävää. Tiedon visualisoinnilla ja havainnollistamisella pyritään tekemään tiedosta helposti lähestyttävää, ikätasoisesti mielenkiintoista ja jopa hauskaa. Tähän löytyy useita eri keinoja, joista julisteet ovat yksi. Julisteiden sijoittaminen koulurakennukseen kannustaa samalla tarkastelemaan tuttua rakennusta energianäkökulmasta.

QR-koodeista löytyvää taustatietoa on koottu eri lähteistä. Materiaalit ovat erilaisten julkisten ja yleishyödyllisten toimijoiden (Motiva, Ekotuki, Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, THL, Studi Finland) tuottamia videoita ja tekstejä. Voit tutustua taustamateriaaleihin kohdassa aihe 1: Julisteet.

Julisteissa olevien QR-koodien lisäksi lisätietoa voi tietysti hakea myös internetistä, kirjastosta tai haastattelemalla asiantuntijoita.

Tulostakaa julisteet A3-koossa. 

Tutustukaa julisteisiin järjestävän luokan kanssa. Osassa julisteista on kohta, johon merkitsette, toteutuuko julisteessa mainittu asia omassa koulussa rastittamalla oikean vaihtoehdon. Oppilaat voivat selvittää koulun energia-asioita kyselemällä esimerkiksi kiinteistöhuollosta vastaavalta, kouluisännältä, opettajilta, rehtorilta tai keittiöhenkilökunnalta.

Julisteiden QR-koodien lisätietolinkit

Tarvitsette

 • teippiä/sinitarraa
 • tabletin, älypuhelimen tai kameran kuvaamista varten

Toimikaa näin

Kun julisteet on tulostettu, oppilaat jakaantuvat pienryhmiin. Jokainen pienryhmä valitsee paikan 1–3 julisteelle riippuen ryhmien määrästä.

On keskeistä, että paikka on looginen julisteen sisällön kannalta (esim. vesihanajuliste sijoitetaan vesipisteen lähelle ja ruokahävikkijuliste ruokalaan). Osa julisteista on toki sisällöltään yleisiä tai hankalasti sijoitettavia, (esim. maalämpö ja virtualivoimalaitos -julisteet), jolloin niille voi miettiä sopivan paikan koulun yhteisissä tiloissa.

Huom! Kiinnittäkää sisäilman olosuhteiden arviointitaulukko  sisäilmaa käsittelevän “Miltä tuntuu” -julisteen viereen.

Pienryhmät vievät julisteet valitsemilleen paikoille, ja ottavat sijainnista vihjekuvan kuvasuunnistusta varten.

Kuvasuunnistusvihjeen kannattaa olla yksityiskohta, joka ei ole liian helppo, mutta kuitenkin tunnistettava oppilaille.

Kuvasuunnistuksen kuvavihjeet kootaan Powerpoint-tiedostoon, jossa on paikat 12 kuvavihjeelle sekä osallistujien muistiinpanoille.

Voitte jakaa kuvavihjeet käytössänne olevan pilvitallennustilan kautta sähköisesti, jolloin kuvavihjeet voi katsoa esim. tabletilta. Voitte myös tulostaa kuvavihjelomakkeet jokaiseen luokkaan.

Kun kuvasuunnistusrastit ja kuvavihjeet ovat valmiina, on aika haastaa muut luokat mukaan!

Mukaan lähtevien luokkien oppilaat kiertävät joko yksittäin tai pienryhmissä järjestävän luokan rakentaman kuvasuunnistuksen. Oppilaat tutustuvat julisteisiin, katsovat lisätietoja QR-koodien takaa ja tekevät  muistiinpanoja kuvasuunnistuksen vihjepaperiin. Kierroksen jälkeen he vastaavat omassa luokassaan rastikierroksen oppeja testaavaan visaan.

Ennen muiden haastamista suunnitelkaa luokanne kanssa, kuinka koulunne Energiaviisain luokka palkitaan. Voitte esimerkiksi askarrella voittajalle kunniakirjan tai ideoida jonkin palveluksen tai muun hauskan kunnianosoituksen.

Lataa oheinen word-pohja ja muokkaa tarvittavat kohdat. Ohjeistus toimitetaan joko tulostettuna tai sähköisesti haastettavien luokkien opettajille.

Luokat ilmoittavat visailutulostensa keskiarvon teille ja teidän luokkanne palkitsee voittajan.

Muita toteutusideoita

Kuvasuunnistuksen ja visailun lisäksi voit hyödyntää materiaalia vapaasti miten haluat. Päästäkää luovuus valloilleen! Tähän osioon on koottu vinkkejä materiaalin hyödyntämiseen.

 • Oppilaat voivat kirjoittaa energiaan liittyvän blogitekstin koulun blogiin, tai huoltajille voi järjestää energiainfon esimerkiksi vanhempainillan yhteydessä.
 • Koulussa voidaan järjestää energia- ja ilmastoteemainen näyttely, jossa on esillä julisteiden lisäksi oppilaiden omia tuotoksia, esimerkiksi sarjakuvia aiheeseen liittyen.
 • Huoltajat voidaan haastaa ottamaan osaa kuvasuunnitukseen ja visailuun.

Kouluun voi lainata myös kuntopyöriä, joita polkemalla voi ladata kännykän akun tai käynnistää tehosekoittimen, joka tekee polkiessa smoothieta! Selvitä kunnaltasi vaihtoehtoja, esimerkiksi ekotukiverkoston kautta.

Koulukiinteistön hallinnoijalta (yleensä kaupungin tai kunnan tilapalvelut) voi pyytää koulun energiankulutuksesta tietoa eli raakadataa. Tätä saadaan yleensä excel-taulukkomuodossa. Hyödyntäkää oppilaiden kanssa dataa laskutehtävissä ja kuvaajien tekemisessä. Datasta oppilaat voivat itse tehdä mielenkiintoisia visualisointeja. Pohtikaa, miten datasta tehdään ymmärrettävää ja selkeää, mitä se kertoo ja miten sitä voi esittää?

Vinkkejä visualisointiin:

 • Visualisoinnissa tulisi aina olla sekä mittauksen lukuarvo että sitä havainnollistava keino.
 • Oikeat mittayksiköt, mitattu aikaväli sekä niiden selitykset ovat tärkeitä.
 • Vertailu, konkreettisuus ja lisätietotekstit tekevät energiasta ymmärrettävämpää.
 • Hyödyllisintä on kertoa rakennuksen kulutuksesta per käyttäjä.
 • Visualisoinnin tulisi yleensä olla selkeä kielestä, kulttuurista ja osaamistasosta riippumatta.
 • Lisää visualisoinnista voi lukea Datan visualisointi -oppaasta

Oppilaat piirtävät Energiaviisas koululainen -sarjakuvan, jossa hyödyntävät julisteiden ja lisätietolinkkien tietoja.

Turkulaisen Paattisten koulun 5. luokkalaiset ideoivat osana Energiaviisas koululainen -projektia syksyllä 2019 koulutaiteilijan avustuksella energia-aiheisen rap-kappaleen, joka esitettiin koulun joulujuhlassa.

Kaikki tulostettavat ja muokattavat materiaalit


Materiaali on toteutettu osana 6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanketta, jossa kehitettiin uusia käyttäjälähtöisiä ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuteen. Valonia kehitti ja testasi viestintäkampanjan materiaalia yhteistyössä 5. luokkalaisten kanssa Turun kaupungin pilottikohteena olleessa Paattisten koulussa syksyllä 2019.

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083