Kalatalouden ympäristöohjelma on yksi neljästä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamista innovaatio-ohjelmista. Kalatalouden ympäristöohjelman tavoitteena on parantaa kalakantojen luontaista lisääntymistä ja siten edistää Suomen kalavarojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Tavoitteena on myös tehokkaampi kalatalouden, vesienkäytön ja ympäristönsuojelun aluesuunnittelu ja yhteensovittaminen. Kalatalouden ympäristöohjelmaa koordinoi Luonnonvarakeskus ja partnereina ovat mukana Itä-Suomen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistot, Valonia sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Valonia osallistuu kalatalouden ympäirstöohjelmassa kahden työpaketin toteutukseen yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n kanssa. Ensimmäinen työpaketti liittyy vertaisoppimista hyödyntävään virtavesikunnostuskurssiin, joka järjestetään syksyllä 2020.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen ja paikkatietomenetelmien hyödyntäminen taimenkantojen hoidossa

Taimenkantojen tila muun muassa rannikkoalueiden virtavesissä on heikentynyt voimakkaasti viimeisen 20–30 vuoden aikana. Useista vesistöistä taimen on jo aiemmin hävinnyt, todennäköisimmin vedenlaadun heikentymisen ja elinympäristöjen tilan pitkäaikaisen heikentymisen seurauksena.

Toisen työpaketin tavoitteena on tunnistaa ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita kalakannoille ja erityisesti viileän veden kalalajille taimenelle. Kokonaiskuvan muodostaminen olosuhteista (mm. valuma-alueiden tila, vedenlaatu, ilmasto) auttaa tunnistamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä vaelluskaloille ja vaelluskalakantojen elvytyshankkeille. Tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti vaelluskalojen suojelu- ja elvytyshankkeissa. Paikkatietomenetelmillä voidaan tunnistaa potentiaalisia alueita ja vesistöjä, joihin toimenpiteitä kuten elinympäristökunnostuksia, vaelluskalojen kotiutushankkeita ja suojelutoimia kannattaa kohdistaa.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 21.4.2020–31.12.2022

Rahoitus

Rahoitus saadaan Euroopan meri – ja kalatalousrahastosta

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765