Osana Kalatalouden ympäristöohjelmaa järjestetään syyskuussa käynnistyvä virtavesikunnostuskurssi. Kurssin suunnittelun tueksi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY) ry ja Valonia toteuttivat avoimen kyselyn, jonka avulla kartoitettiin virtavesikunnostuksiin liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita sekä halukkaita osallistujia. Aihe herättää runsaasti kiinnostusta, mistä kertoo kyselyyn saadut yli 200 vastausta.

Edustettuina oli kaikki maakunnat Ahvenanmaata myöten. Eniten vastauksia saatiin odotetusti Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta.

Suurin osa vastaajista ilmoitti olevansa aiheesta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, mutta myös organisaation edustajia; toteuttajia, tilaajia, suunnittelijoita ja tutkijoita tavoitettiin hyvin.

”Kyselyn vastaajat olivat erityisen kiinnostuneita virtavesien monimuotoisuuden parantamisesta ja vesiekosysteemistä kokonaisuutena”, kertoo hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä LUVY ry:stä.

Kyselyn tuloksia sekä virtavesikunnostuskurssin sisältö esitellään kurssin ensimmäisessä webinaarijaksossa sekä vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa lokakuussa.

Kurssi koostuu webinaareista, maastokäynneistä ja tutustumismatkoista. Osallistujat pääsevät tutustumaan monipuolisesti muun muassa virtavesikunnostusmenetelmiin ja erilaisiin kunnostettuihin kohteisiin. Vertaisoppimisen hengessä kohteen esittelijä voi myös kysyä apua ja saada hyviä ehdotuksia kohteen suunnitteluun ja toteutukseen. Kurssi on osallistujille maksuton.

”Jokainen virtavesikohde on omanlaisensa ja jokaisella virtavesikunnostajalla riittää varmasti opittavaa loputtomiin. Kunnostuskurssi mahdollistaa kunnostajien verkostoitumisen ja kokemusten ja taitojen jakamisen”, iloitsee Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen.

Kunnostuskurssille voi vielä ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä järjestäjiin. Ilmoittautuneet saavat tiedon kurssin webinaarien ajankohdista sähköpostitse.

Kurssin järjestävät Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Valonia osana  Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamaa Kalatalouden ympäristöohjelmaa. Kalatalouden ympäristöohjelmaa koordinoi Luonnonvarakeskus.  Hanke kestää vuoden 2022 loppuun.

Lisätiedot

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755