Tervetuloa pienvesien maailmaan! Keväällä 2023 järjestettävässä webinaarisarjassa pääset perehdytään pienimpien vesiemme – purojen, norojen, lähteiden ja lampien – suojelusta ja kunnostuksesta. Webinaarit järjestetään Suomen vesistösäätiönValonian ja Pyhäjärvi-instituutin yhteistyönä osana Pienvesi-HELMI-hankettajonka tavoitteena on Suomen pienvesien tilan parantaminen.

Webinaarien sisältö

Webinaarien tallenteet ja esitysten diat julkaistaan tilaisuuksien jälkeen Vesistösäätiön sivuilla.


1. Pienvesien tunnistaminen ja suojelu 16.2.2023

Webinaarissa perehdytään pienvesien tunnistamiseen maastossa ja käydään läpi suojeluun liittyvää lainsäädäntöä sekä rahoitusmahdollisuuksia.

Kouluttajat: Janne Tolonen | Valonia, Mari Annala | SYKE, Jarmo Uimonen | Metsäkeskus


2. Purojen kunnostus: suunnitteluperiaatteet ja työkalut 7.3.2023

Webinaarissa perehdytään purojen rakenteen ja virtaamien huomioon ottamiseen kunnostuksen suunnittelussa. Esimerkkeinä toimii maatalouspurot.

Kouluttajat: Juha Aaltonen | SYKE & Kaisa Västilä | Aalto-yliopisto/SYKE


3. Lampien inventointi ja kunnostussuunnittelu 20.3.2023

Webinaarissa esitellään lampien inventointimenetelmiä ja opitaan tunnistamaan lampien tilaa heikentäviä tekijöitä. Esimerkkien avulla käydään läpi lampien kunnostussuunnittelun menetelmiä ja mahdollisuuksia.

Kouluttajat: Jarkko Leka | Valonia, Risto Vilen | Varsinais-Suomen ELY-keskus, Roosa Kemppi | Varsinais-Suomen ELY-keskus


4. Lähteiden inventointi ja kunnostussuunnittelu 5.4.2023

Webinaarissa opitaan tunnistamaan lähteitä, niiden kunnostusmahdollisuuksia ja indikaattorilajistoa. Lisäksi esitellään esimerkkien avulla lähdekunnostusten tavoitteita, menetelmiä ja käytännön toteutusta.

Kouluttajat: Iina Eskelinen | POSELY


5. Pienvesien suojelu ja kunnostus talousmetsissä 12.4.2023

Webinaarissa keskitytään metsien pienvesiin ja käydään läpi eri menetelmiä, joiden kautta pienvedet voidaan huomioida paremmin osana metsätaloutta.

Lisätiedot

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755