Tervetuloa pienvesien maailmaan! Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan pienimpien vesiemme – purojen, norojen, lähteiden ja lampien – suojelusta ja kunnostuksesta. Teamsissa pidettävät webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Aika

Helmi–huhtikuu 2023, lisätiedot alla.

Paikka

Teams – linkki päivitetään tälle sivulle sekä Suomen vesistösäätiön tapahtumasivulle.

Suomen vesistösäätiön, Valonian, LUVYn, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n sekä Pyhäjärvi-instituutin logot

Ohjelmassa

Webinaari 1: Pienvesien tunnistaminen ja suojelu

To 16.2. klo 14–16
Linkki webinaariin

Webinaarissa perehdytään pienvesien tunnistamiseen maastossa ja käydään läpi suojeluun liittyvää lainsäädäntöä sekä rahoitusmahdollisuuksia.

 • Miksi pienvedet ovat uhanalaisia?
 • Miten arvokkaan pienveden tunnistaa maastossa?
 • Mitkä ovat monimuotoisuutta ilmentäviä tekijöitä?
 • Mitkä lait suojaavat pienvesiä ja miten ne tulee ottaa huomioon maankäytössä?
 • Mitä rahoitusmahdollisuuksia pienvesien tilan parantamiseen on tarjolla?

Kouluttajina Janne Tolonen/Valonia, Mari Annala/SYKE ja Jarmo Uimonen/Metsäkeskus

 

Webinaari 2: Purojen kunnostuksen suunnittelu: ekohydrauliikan ja virtaamalaskennan perusteet

Ti 7.3. klo 14–16
Linkki webinaariin

Webinaarissa perehdytään purojen rakenteeseen ja virtaamiin ja miten ne tulee ottaa huomioon kunnostuksen suunnittelussa.

 • Miten puron ominaispiirteet vaikuttavat kunnostuksen suunnitteluun?
 • Miten virtaaman muuttumista kunnostuksen seurauksena voidaan arvioida?
 • Miten vedenkorkeus nousee virtaaman noustessa ja miten uoman karkeus vaikuttaa?
 • Mitä laskentamenetelmiä, laskureita ja paikkatieto-ohjelmia voidaan käyttää suunnittelun
  apuvälineenä?
 • Milloin kannattaa mallintaa ja mitä ohjelmia mallintamisessa voidaan käyttää?

Kouluttajina Juha Aaltonen/SYKE ja Kaisa Västilä/Aalto-yliopisto/SYKE

 

Webinaari 3: Lampien inventointi ja kunnostussuunnittelu

ma 20.3. klo 14–16
Linkki webinaariin

Webinaarissa esitellään lampien inventointimenetelmiä ja opitaan tunnistamaan lampien tilaa heikentäviä tekijöitä. Esimerkkien avulla käydään läpi lampien kunnostussuunnittelun menetelmiä ja mahdollisuuksia.

 • Mitkä tekijät ovat heikentäneet lampien tilaa?
 • Miten lampien tilaa ja kunnostusmahdollisuuksia inventoidaan?
 • Mitä ovat lampien kunnostusmenetelmät? Millaista suunnittelua lampikunnostukset
  vaativat?
 • Mitä tavoitteita kunnostuksilla pyritään saavuttamaan?

Kouluttajina Jarkko Leka/Valonia, Risto Vilen/Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Roosa Kemppi/Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

Webinaari 4: Lähteiden inventointi ja kunnostussuunnittelu

ke 5.4. klo 14–16
Linkki webinaariin

Webinaarissa opitaan tunnistamaan lähteitä, niiden kunnostusmahdollisuuksia ja indikaattorilajistoa. Lisäksi esitellään esimerkkien avulla lähdekunnostusten tavoitteita, menetelmiä ja käytännön toteutusta.

 • Miten lähteitä ja pohjavesivaikutteisia elinympäristöjä voi tunnistaa paikkatietoaineistojen
  avulla?
 • Miten tunnistaa lähteiden kunnostustarpeita ja mahdollisuuksia?
 • Miten lähteitä tulisi kunnostaa? Mikä tulisi olla lähdekunnostusten tavoitteena?
 • Miten lähteitä ja pohjavesivaikutteisia

Kouluttajat: Iina Eskelinen/POSELY

Webinaari 5: Pienvesien suojelu ja kunnostus talousmetsissä

ke 12.4. klo 14–16
Linkki webinaariin

Webinaarissa keskitytään metsien pienvesiin ja käydään läpi eri menetelmiä, joiden kautta pienvedet voidaan huomioida paremmin osana metsätaloutta.

 • Miten metsänhoitoa ja vesiensuojelua voidaan edistää samanaikaisesti?
 • Mitkä metsänhoidon menetelmät tukevat pienvesien tilan parantamista?
 • Miksi suojavyöhykkeet ovat tärkeitä ja miksi rantametsät kannattaa säästää?
 • Miten metsäautoteiden rummut tulee asentaa, jotta vesieliöiden liikkuminen saadaan
  turvattua?
 • Mitä rahoitusta pienvesien tilan parantamiseen metsätaloudessa on tarjolla?

Kouluttajat tarkentuvat.

Webinaarit järjestetään keväällä 2023 osana Pienvesi-HELMI-hanketta, jonka tavoitteena on Suomen pienvesien tilan parantaminen. Hanke saa rahoituksen ympäristöministeriön Helmi-ohjelmasta, jossa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265