Hyyppäränharjun hoitosuunnitelmassa esitellään alueen erityispiirteitä erilaisten karttatasojen avulla sekä suosituksia niiden huomioimiseksi metsätaloudessa ja muussa maankäytössä, sekä luonnonhoidon ja vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksia. Hyyppäränharju on laaja luonnon monimuotoisuuden keskittymä joka sijaitsee pääosin Varsinais-Suomessa: Salon Kiikalassa ja Someron Somerniemellä.

Kenelle

  • metsänomistajille
  • alueen muille toimijoille

Hoitosuunnitelman sisältö

Tarinakartta koostuu kahdesta osiosta:

  • Hyyppärän harjualueen esittely, jossa taustoitetaan harjualueen luonnon erityispiirteitä
  • Alueen hoitosuunnitelma, joka pohjautuu alueen luonnon erityispiirteiden huomioimiseen

Lataa tästä

Hyyppäränharjun hoitosuunnitelma PDF (tarinakartan vastine)

Lisätiedot

Hyyppäränharjun luontotieto ja suositukset on koostettu syksyllä 2022 METSO-yhteistoimintaverkosto -hankkeessa. Hankkeen sivuille on koottu tietoa hankkeesta, sekä sen aikana julkaistuja artikkeleita, uutiskirjeitä ja muuta aiheeseen liittyvää lisätietoa.

Hanketta koordinoi Valonia/Varsinais-Suomen liitto ja se toteutettiin yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, Metsähallituksen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Tapion kanssa. Hanketta rahoitti vuosien 2020–2022 aikana ympäristöministeriö METSO-ohjelmasta.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Omar Badawieh

projektityöntekijä
omar.badawieh@valonia.fi
040 680 4467