Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt –oli yläkoululaisille suunnattu hanke, jossa tutustuttiin sään ja ilmaston merkityksiin ihmisen elämän eri vaiheissa. Säähän tutustuttiin eri näkökulmista historiallisesta perspektiivistä. Erilaisten harjoitteiden avulla nuoret saivat pohtia, miten sää on vaikuttanut ihmisten elämään ennen, mikä merkitys sillä on nykypäivän ihmiselle ja miten ilmasto on muuttunut aikojen kuluessa. Kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä ja useiden oppiaineiden näkökulmia yhdistämällä luotiin monialainen oppimateriaali sään ja ilmaston merkityksestä ihmisen elämässä.  

Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt -hanke toteutettiin Aboa Vetus & Ars Nova -museon ja  Valonian yhteistyönä. 

 

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2019 – 31.12.2019.

Rahoitus

Hanke sai tukea Keski-Suomen ELY-keskukselta

Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418