Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi sekä globaalilla että paikallisella tasolla, mutta sen konkreettiset vaikutukset voivat olla vaikeasti hahmotettavia. Säätiloissa ja ihmisten sääkokemuksissa ja säätiloissa muutos näkyy varsin havainnolliesti ja sää onkin yksi hyvä tulokulma pohtia laajaa teemaa. Miettimällä miten sää vaikuttaa elämäämme nyt ja millaisia merkityksiä sillä on ollut entisajan ihmisille voimme konkreettisemmin pohtia ilmastonmuutosta ja sen vaikutusta jokapäiväiseen elämäämme.

Kevään aikana toteutetuissa työpajoissa yläkouluikäiset nuoret pääsivät näiden kysymysten äärelle tarkastelemaan ilmastoa ja säätä monen eri oppiaineen näkökulmasta. Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama Sää ja mää -hanke on Valonian ja Aboa Vetus & Ars Nova -museon yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on lisätä yläkouluikäisten ymmärrystä ilmaston vaikutuksista ympäristöön ja toisaalta ihmisen vaikutuksesta ilmastoon. Samalla hanke myös herättää nuoret miettimään omia säähän ja ilmastoon liittyviä kokemuksiaan sekä kuluttamistottumuksiaan, joilla muutosta joko kiihdytetään tai jarrutetaan. Kokonaisuuteen kuului ennakkotehtäviä, Valonian kouluvierailu sekä museolla järjestetty työpaja.

Hankkeen pohjalta kehitetään ilmiöoppimisen oppimateriaalia

Syksyllä 2019 opettajille järjestetään kevään kokemusten pohjalta koulutuksia, minkä jälkeen ryhdytään kokoamaan sähköistä opetusmateriaalipakettia vastaavan monialaisen ilmiökokonaisuuden toteuttamiseksi kouluissa, kerhoissa sekä muun ympäristö-, kulttuuri- ja luontokasvatuksen parissa. Oppimateriaali julkaistaan loppuvuodesta. Työpajoissa syntynyttä materiaalia käytetään myös Åbo Akademin Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri -hankkeessa, jonka rahoittavat Tiina ja Antti Herlinin säätiö sekä Suomen Akatemia. Tavoitteena on tuoda yhteen tieteellistä ja kokemuksellista tietoa ilmaston muuttumisesta ja siihen sopeutumisesta.

Aboa Vetus & Ars Novan OMAtila-galleriassa voi kesän aikana tutustua oppilaistöistä koostuvaan Sää ja mää -näyttelyyn, joka käsittelee ilmastonmuutosta ja sään eri ilmiöitä. Näyttelyssä on muun muassa nuorten tekemiä sääpäiväkirjoja, itse keksimiä sääilmiöihin liittyviä sanoja ja sananlaskuja sekä nuorten ideoimia tulevaisuuden kuluttajaprofiileja. Näyttely on nähtävissä 1.9.2019 asti.

Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Kuva Sää ja mää -näyttelyn sisätiloista. Kuvassa mm. puukiekkoja pöydällä ja näyttelytekstejä.