Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt oli yläkoululaisille suunnattu hanke, jossa tutustuttiin sään ja ilmaston merkityksiin ihmisen elämän eri vaiheissa. Säähän tutustuttiin eri näkökulmista historiallisesta perspektiivistä. Erilaisten harjoitteiden avulla nuoret saivat pohtia, miten sää on vaikuttanut ihmisten elämään ennen, mikä merkitys sillä on nykypäivän ihmiselle ja miten ilmasto on muuttunut aikojen kuluessa. Kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä ja useiden oppiaineiden näkökulmia yhdistämällä luotiin monialainen oppimateriaali sään ja ilmaston merkityksestä ihmisen elämässä.  

Sisältö

Sää ja mää – monialainen oppimateriaali yläkouluille sisältää kolme kokonaisuutta: 

  • Sää ja ilmasto -osiossa perehdytään aihepiiriin ja taustoihin videomateriaalien ja pohdintatehtävien avulla.  
  • Sää ennen ja nyt -osio vie oppilaat kauas historiaan. Aiheeseen tutustutaan arkeologian sekä omien säähavaintojen näkökulmasta. 
  • Ilmastonmuutos ja arki -osio johdattelee oppilaat pohtimaan arkisten valintojen vaikutuksia tulevaisuuden säähän.  

Tutustu tästä

Opettajan materiaaliin 

Oppilaan materiaaliin 

Lisätiedot

Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt -hankkeessa tuotettu materiaali ja toimintamalli on syntynyt Aboa Vetus & Ars Nova -museon ja Valonian yhteistyönä. Hanke sai tukea Keski-Suomen ELY-keskukselta.  

 

Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418