Valonian ja Sateenkaari Koto Ry:n hankkeen tavoitteena oli kasvien pienimuotoisen viljelyn avulla avata ja konkretisoida kiertotalouskäsite sekä päiväkotien lapsille että työntekijöille. Lisäksi tavoitteena oli ruoan arvostuksen lisääminen, ruokahävikin pienentäminen ja kierrätykseen perustuvan jätehuollon tekeminen tutuksi eri kulttuuritaustoista tuleville lapsille ja perheille.

Hankkeessa havainnollistettiin ravinteiden kiertoa ja ruoan elinkaarta perehtymällä ruoan kasvattamiseen. Päiväkotien sisätiloihin koottiin erilaisia viljelyalustoja. Yrttejä ja muita kasveja kasvatettiin siemenistä. Ravinteista ja mullan tuotannosta vastasivat jokaiseen päiväkotiin hankitut matokompostorit. Lapset oppivat kevään kasvukauden aikana, että kasvit tarvitsevat valoa, vettä sekä ravinteita. Hyönteisten tärkeään merkitykseen pölyttäjinä tutustuttiin mm. mehiläisohjelman avulla. Joitakin kasveja, kuten tomaatteja, lapset pölyttivät myös itse pensseleillä.

Ruokakasvatus ja ruoan arvostuksen lisääntyminen olivat hankkeen keskeisiä tavoitteita. Ruokaan tutustuttiin monipuolisesti: mistä ruoka tulee, ketkä kaikki ruokaa valmistavat ja mitä ruoan kasvattaminen vaatii. Kaikki aistit olivat käytössä. Tavoitteena oli rohkaista lapsia maisteluun ja totuttaa uusiin makuihin.

Hankkeen tuotoksena syntyy ilmiöoppimisen toimintamalli – Kiertotalouden oppimispolut. Se on vuosikellon muotoon laadittu opetuskokonaisuus, jota päiväkodit voivat soveltaa itsenäisesti. Malli on tiivis kokonaisuus, jonka tarkoituksena on saada lapset ja aikuiset sisäistämään uudenlainen kiertotalouden ajattelu ja sen myötä uusia kestävän kehityksen tapoja päiväkotien toimintakulttuuriin. Toimintamalli kootaan Valonian verkkosivuille ja se on valmiina päiväkotien käyttöön alkuvuonna 2020. Materiaalipankin materiaalit kootaan lisäksi Peda.net-sivustolle.

Hankkeen vastuullisena pääpartnerina toimi Sateenkaari Koto ry. Valonia toimi hankkeen koordinaattorina ja kiertotalouden asiantuntijana. Arkea, Lounais-Suomen Jätehuolto sekä Natur och Miljö toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina ja asiantuntijoina.

Hankeaika

1.9.2017-30.6.2019

Rahoitus

Hanke sai rahoitusta Opetushallituksen avustuksesta: Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa

Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.

Päiväkodin lapset istuttavat siemeniä istutuslaatikkoon