Sateenkaari Kodon päiväkodit pääsivät Multaa ja Mukuloita siirtolapuutarhassa -hankkeen puitteissa tutustumaan puutarhapäivänä veden kiertokulkuun Sade Saukon vesirastiradan kautta. Puutarhapäivä järjestettiin 30.1. Kupittaan siirtolapuutarhassa ja rastiradan suoritti huikeat 72 lasta. Valonia oli mukana suunnittelemassa aktiivista ulkoilupäivää.

Sade Saukko perehdytti lapset veden eri olomuotoihin

Päivään osallistuneet ryhmät saapuivat siirtolapuutarhalle ripotellen. Aloitusinfon ja kartan saatuaan he pääsivät itsenäisesti suorittamaan rasteja 3–7 hengen ryhmissä ohjaajiensa kanssa. Päivän maskotti Sade Saukko oli jättänyt vesipisaroiksi muuttuneille lapsille viestejä ja houkutteli heidät tutkimaan, missä kaikkialla vettä voi olla.

Vesitehtävät sisälsivät opetuksellisen viestin Sade Saukolta, minkä lisäksi jokaisella pisteellä oli jokin tehtävä tai leikki: esimerkiksi saderastilla sai tehdä veden ääniä itse tai helistimiä apuna käyttäen. Kaupunkirastilla oli tehtävänä pujotella ”kaupungin” kovia tienpintoja pitkin esteitä väistellen. Rasti havainnollisti, kuinka vesi ei imeydy ihmisen rakentamilta kovilta pinnoilta. Osalle lapsista tämä oli koko radan suosikki, mutta joidenkin eskarilaisten mielestä se oli liian helppo.

Tehtävistä on mahdollista muodostaa vesipisaran kierto, mutta rastit on suunniteltu niin, että ne voi tehdä myös satunnaisessa järjestyksessä tai jättää osan suorittamatta lasten ikätason mukaan. Tehtäväradan veden kierto kulkee seuraavan reitin: meri-pilvi-sade-maaperä-kasvi-eläin-kaupunki-järvi-joki.

Sade Saukon vesitehtävät -rataan kuuluu aloituksen lisäksi 9 rastipistettä. Suunniteltu kiertoaika reitille on noin 45 minuuttia, riippuen kiertäjien iästä, pisteiden etäisyyksistä ja siitä, kuinka kauan yhdellä rastilla riittää mielenkiintoa. Sade Saukon vesitehtävät löytyvät ladattavina tiedostoina Peda.netin Multaa ja mukuloita -arkistosta.

Hankkeen avulla lisätään tietoutta ja arvostusta luonnon toiminnasta

Päivä järjestettiin osana Sateenkaari Koto ry:n Multaa ja Mukuloita – luontomerkityksiä ja ilmiöoppimista kaupunkipuutarhassa -hanketta, jossa myös Valonialla on asiantuntijarooli. Aiemman Multaa ja mukuloita -hankkeen kiertotalouteen ja ruoan elinkaareen keskittyvä toimintamalli julkaistaan helmikuussa 2020. Toimintamalli on kaikille vapaassa käytössä.

Milja Kiili

Milja toimi Valoniassa korkeakouluharjoittelijana keväällä 2020 erityisesti ympäristökasvatuksen parissa.

Päiväkotiryhmä Kupittaan siirtolapuutarhalla
Päiväkotilapsia katsomassa luupilla lumihiutaleita puutarhassa. Aikuinen ohjaa.