Tehdään töitä ympäristön tilan heikentämistä vastaan vielä, kun siihen on mahdollisuus!

Omar on Valonian paikkatieto-osaaja ja työskentelee erityisesti vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden parissa. Hänellä on koulutustaustaa ekologiasta ja evoluutiobiologiasta sekä kestävästä kehityksestä.

Luonnon- ja vesiensuojelu, Itämeri ja saaristo, populaatioekologia sekä paikkatieto ovat Omarille erityisen läheisiä aihepiirejä. Työssään hän on mukana integroimassa paikkatietoa läheisemmäksi osaksi käytännön ympäristönsuojelutyötä. Valuma-aluesuunnittelu mahdollistaa kokonaisvaltaisen otteen vesiensuojelutyöhön.