Saatavilla on iso määrä palveluja, jotka helpottavat vesistökunnostajan työtä. Karttapalvelut helpottavat kunnostuksen suunnittelua ja hankehakemusten tekemistä. Käytön helppous vaihtelee, mutta yksinkertaisetkin karttapalvelut tuovat paljon lisää kunnostustyöhön. Kokosimme listauksen palveluista, joita kannattaa kokeilla ja pohtia, mitkä voisivat olla hyödyllisiä juuri omaan käyttöön.

Kenelle

  • Vesiensuojeluyhdistykset
  • Muut paikallisyhdistykset
  • Vesistökunnostuksesta kiinnostuneet kansalaiset

Tutustu Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen karttakoulutuksen materiaaleihin

Kolmiosaisessa verkkokoulutussarjassa tutustutaan avointen karttapalveluiden käyttöön vesiensuojelun tukena. LSVSY:n vesistökunnostajien karttakoulutuksen materiaalit on kootty LSVSY:n sivuille.

Tutustu karttapalveluihin

Paikkatietoikkuna

Kattavasti erilaisia avoimia aineistoja sisältävä palvelu. Hyvä yleistyökalu, joka mahdollistaa myös karttakuvien viemisen palvelusta ulos. Palvelussa voi mitata alueita, matkoja ja tutkia maastoprofiilia. Pohjakarttana voi käyttää mm. maanmittauslaitoksen maastokarttaa ja ilmakuvaa. Palvelusta löytyy lukuisia erilaisia selailtavia tasoja, esimerkiksi valuma-aluejako, suojelu- ja Natura 2000 -alueet, historialliset ilmakuvat ja maalajit ovat hyvin hyödyllisiä. Monet tässäkin listauksessa mainituista palveluista tarjoavat tasoja, jotka on viety myös Paikkatietoikkunaan. Palvelussa voi myös tallentaa omia pisteitä, viivoja, alueita ja näkymiä.

Lounaistiedon vesiensuojelukarttanäkymä

Palvelussa on mukana lukuisia ympäristöön, suojeluun, pinta- ja vesitilaan sekä maatalouteen liittyviä aineistoja, kuten pintamaan maalajit, jokien ja järvien tilat, kasvipeitteisyyssuositus ja alueellinen maan ravinnepitoisuus. Karttanäkymässä on mukana myös esimerkiksi Natura 2000 -alueiden ja valuma-alueiden rajat.

Google Maps

Kartan avulla voi tutustua muun muassa satelliittikuviin. Satelliittikuvista voi tarkastella esimerkiksi valuma-alueen maankäyttöä, arvioida ruovikon kokoa ja käyttää satelliittikuvaa leikkuusuunnitelman pohjana.

Karttapaikka

Karttapalvelu, jossa voi tutustua maanmittauslaitoksen maastokarttoihin ja ilmakuviin. Karttapaikassa voi lisätä karttaan omia pisteitä sekä mitata muun muassa alueita. Pinta-alamittausta voi hyödyntää esimerkiksi ruovikon peittävyyden arvioinnissa sekä mahdollisen kosteikkopaikan alan selvittämisessä.

Vesistökunnostajan karttapalvelu

Vesistökunnostajien karttapalvelussa voi tutustua tehtyihin vesistökunnostuksiin ja ilmoittaa omista vesistökunnostustoimenpiteistä. Sivustolta löytyy paljon tietoa vesistökunnostuksista.

Vesi.fi-karttapalvelu

Vesi.fi-karttapalvelu on helppokäyttöinen ja sieltä löytyy vesiaiheista tutkittua tietoa. Karttapalvelussa voi tutustua esimerkiksi pinta- ja pohjavesien tilaan, vesistöjen kuormitukseen sekä seurata levätilannetta.

Vesikartta

Vesikarttasovelluksessa voi tarkastella vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja. Palvelun käyttö vaatii hyvän internetyhteyden.

Järvi-meriwiki

Järvi-meriwikistä löytyy perustiedot kaikista yli yhden hehtaarin kokoisista järvistä ja rannikon merialueista. Palvelussa voi myös jakaa valokuvia ja ylläpitää omaa havaintopaikkaa.

Suometsänhoidon paikkatietoaineisto

Useita suunnittelussa hyödyllisiä karttatasoja. Katso myös aineistosta kertova tarinakartta.

Vanhat kartat

Palvelu sisältää skannattuja vanhoja karttoja. Eri vuosien karttoja selailemalla voi etsiä kuivattuja järviä, ojitettuja puroja tai muita muutoksia ympäristössä.

Herttatietojärjestelmä

Palvelu tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja.

Maankamara

Geologisen tutkimuslaitoksen maankamarapalvelussa voi tutkia alueen maaperää sekä valuma-aluejakoja. Maankamarapalvelusta saa ladattua karttatulosteen.


Valuma-aluetyökalut  

Sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE) että Suomen metsäkeskus tarjoavat karttapalvelun, joiden avulla voit selvittää haluamasi pisteen valuma-alueen. Palvelut saattavat olla haastavia käyttää, mutta ne ovat erittäin hyödyllisiä. 

VALUE

Metsäkeskuksen valuma-aluetyökalu 

Tutustu myös työkalun käyttöohjeisiin 


Satelliittikuvat

Näiden palvelujen kautta voi selata ja ladata erilaisia satelliittikartoitukseen pohjautuvia kuvia. Aineistoa käyttämällä voi saada tietoa esimerkiksi maanpinnan lämpötilasta ja kasvillisuuspeitteestä. Palvelut ovat kohtuullisen haastavia käyttää, mutta niistä saattaa olla hyötyä.

Tarkka.fi

Suomeen keskittyvä palvelu, joista löytää satelliittikuvia päivän tarkkuudella. Palvelu tarjoaa värikuvia, klorofyllimääriä ja paljon muuta. Pilvettömien päivien listan saa näkyviin valitsemalla ”Paikkatieto”-valikosta VPD-vesimuodostumat-aineiston ja valitsemalta kartalta VPD-alueen, josta on kiinnostunut.

EO Browser

Satelliittikuvia kokoava palvelu. Astetta haasteellisempi käyttää, mutta hyvin laaja aineisto. Palvelusta on mahdollista ladata satelliittikuvia koneelle. Vaatii kirjautumisen.

 

Otsikon kuva: Maanmittauslaitos

Omar Badawieh

projektityöntekijä
omar.badawieh@valonia.fi
040 680 4467