Paattistenjoen valuma-alueella toimiva viljelijä, mitä mieltä olet kasteluveden riittävyydestä ja laadusta alueellasi? Onko maatilallasi tulvaherkkiä alueita? Oletko harkinnut uusia toimia valumavesien pidättämiseen ja viivyttämiseen?

Selvitämme kyselyn avulla yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa, millaisia ja mihin sijoittuvia kasteluratkaisuja viljelijöillä on jo käytössä Paattistenjoen valuma-alueella. Lisäksi selvitämme, mihin valumavesien pidättämiseen, viivyttämiseen ja kasteluvedenottoon soveltuvia ratkaisuja voitaisiin sijoittaa, jotta laadukasta kasteluvettä olisi riittävästi saatavilla. Näiden tietojen avulla voimme maanomistajien kanssa yhdessä pohtia ja toteuttaa konkreettisia vesienhallinnan toimenpiteitä. Kysely on suunnattu Paattistenjoen valuma-alueen viljelijöille ja se on osa valuma-alueella käynnissä olevaa hanketta liittyen maatalouden kuivuusriskien hallintaan.

Suunniteltuja toimenpiteitä on hankkeen puitteissa tarkoitus toteuttaa tänä ja ensi vuonna. Lisäksi järjestämme erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia. Mikäli haluat osallistua hankkeen toimintaan, jätä kyselyssä siihen varatussa kohdassa meille yhteystietosi.

Kysely on kaksiosainen.

Kyselyn ensimmäisen osan vastausaikaa on jatkettu 31.5.2023 asti!

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265