Varsinaissuomalaisen virkistys- ja retkeilykohdetiedon digitaalista saavutettavuutta ja löydettävyyttä on kehitetty aktiivisesti viime vuosina. Kolmisen vuotta sitten julkaistun Virma-tietokannan ja ylläpitojärjestelmän lisäksi palveluvalikoima täydentyi maaliskuussa retkeilijöille tarkoitetulla Virma Kartta -verkkosovelluksella, joka mahdollistaa tietojen tarkastelun kätevästi myös älypuhelimella maastossa.  

Kehittämistyötä tehdään tällä hetkellä Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa -hankkeessa. Digitaalisten palveluiden kehittämisen ohella hankkeen tavoitteena on kasvattaa Virman tunnettuutta Varsinais-Suomen kunnissa sekä kohteita kehittävien ja palveluita tarjoavien yhdistysten ja yritysten keskuudessa. Aiemmin järjestettyjen infotilaisuuksien oppeja on syksyllä täydennetty käytännöllisillä työpajoilla, joissa kuntien edustajia on opastettu Virma-ylläpitotyökalun käyttöön harjoittelemalla yhdessä virkistyskohteiden ja -reittien lisäämistä karttapalveluun.

Talven aikana työpajatilaisuuksia tullaan järjestämään kuntien lisäksi myös yhdistyksille ja yrityksille, jotka ylläpitävät retkeilyreittejä, -kohteita tai matkailupalveluita Varsinais-Suomessa. Ilmoittautuminen avataan ja aikataulu julkaistaan myöhemmin, mutta työpajoista kiinnostuneet voivat jo nyt laittaa viestiä osoitteeseen virma@lounaistieto.fi. Myös Virmasta kiinnostuneet kuntien edustajat voivat ottaa yhteyttä.

Joukkoistettu tiedonhallinta hyödyttää sekä retkeilijöitä että ylläpitäjiä

Virma-palvelussa on jo yli 1000 reittiä ja kohdetta. Saatavilla olevan tiedon määrä ja oikeellisuus kasvaa, kun mahdollisimman moni reittien ja kohteiden ylläpitäjä – niin kunnat, matkailupalveluyritykset kuin yhdistyksetkin – vie tietojaan Virmaan ja ylläpitää niitä itse. Palvelun toimintalogiikka perustuukin joukkoistamiseen. Virma Kartan lisäksi tietoja voi hyödyntää esimerkiksi kuntien ja yritysten sivuilla karttaupotteina, joten monipuolisesta, ajantasaisesta ja alati kasvavasta aineistosta hyötyvät niin retkeilijät kuin palveluiden tuottajatkin markkinointitarkoituksessa. Data on avointa, joten sitä voi hyödyntää myös muiden digitaalisten palveluiden kehittämisen pohjana.

Tutustu 27.10.2021 järjestetyn kunnille suunnatun Virma-työpajan esitysmateriaaleihin 

Esitykset on tallennettu Lounaistiedon sivuille.

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257