Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa (Digi-SAAPAS) -hankkeessa hyödynnettiin aiemmassa Virkistä Dataa! -hankkeessa toteutettua virkistys- ja luontomatkailutiedon ylläpitotyökalu Virmaa ja sen avulla kerättyjä virkistyskohdetietoja. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli Virma-työkalulla kerätyn aineiston tehokas käyttöönotto kunnissa, yrityksissä ja tiedon loppukäyttäjillä.

Hankkeessa kehitettiin reitti- ja kohdetietoa kokoava karttapalvelu Virma Kartta, joka julkaistiin maaliskuussa 2021. Palvelun suunnittelussa panostettiin erityisesti mobiilikäyttöliittymään, jotta palvelua voi käyttää retkien suunnittelun lisäksi myös maastossa liikkuessa. Virma Kartan ja tietojen ylläpitotyökalun ansiosta varsinaissuomalaisilla kunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön digitaalista virkistyskohdetietoa käsittelevä kokonaisratkaisu virkistyskohteiden tietojen syötöstä palvelun hyödyntämiseen markkinointitarkoituksessa.

Hankkeen muina tavoitteina oli saada varsinaissuomalaiset kunnat aktiivisemmin hyödyntämään Virma-työkalulla kerättyä tietoaineistoa ja rikastamaan sen tietosisältöä. Hankkeen aikana syvennetään kuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamista virkistystiedon digitaalisen saavutettavuuden parantamisessa.

Hankkeen päätoteuttaja oli Varsinais-Suomen liitto (Lounaistieto) ja lisäksi mukana ovat ProAgria Länsi-Suomi ry sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos. Valonian roolina hankkeessa oli tarjota tukea viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020–31.6.2023

Rahoitus

Rahoitus saatiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 2014–2020.

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257