Mitä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen käytännössä tarkoittaa? Miten se näkyy lähiympäristössämme ja mitä voimme tehdä sen eteen? Kutsumme peruskoulun opettajat mukaan koulutukseen, jossa on tarjolla konkreettisia vinkkejä vesiympäristön biodiversiteetin käsittelyyn eri ikäisten oppilaiden kanssa.

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy hurjaa vauhtia. Suomessakin joka yhdeksäs laji ja jopa joka toinen luontotyyppi on uhanalainen, selviää Suomessa vuonna 2019 tehdystä uhanalaisuusselvityksestä, eli Punaisesta listasta. Vesiensuojelu, vesienhallinta ja luonnon monimuotoisuus kietoutuvat yhteen vesiluontotyyppien ja niiden lähialueiden sekä soiden ja kosteikkojen ekologisen tilan parantamisessa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Laaja-alainen luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntäminen ihmistoiminnassa auttaa meitä ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen välttämättömyyttä.

Koulutuksessa yhdistetään sekä teoriaa että käytäntöä – kokonaisuus koostuu kaikille yhteisestä webinaarista ja yhdestä maastokoulutuspäivästä, jonka voit itse valita kolmesta vaihtoehdosta. Webinaari järjestettiin huhtikuussa ja maastokoulutukset ovat vuorossa elo-syyskuussa. Maastokoulutukseen voi ilmoittautua, vaikka ei olisi ollut mukana webinaarissa. Maastokoulutukseen ilmoittautuvat saavat osan webinaarin materiaalista tutustuttavakseen. Koulutus on maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkakuluistaan maastokoulutuksiin.

Koulutuksen voi liittää osaksi LUMAn lumoa -täydennyskoulutuksen Luonto oppimisympäristönä -osiota.

Kehrä-logo

Tutkimuretki veden äärelle | Ruissalo

Tervetuloa Ruissalon luontokoululle viettämään toiminnallista päivää ulkona oppien! Osallistuja vastaa itse mahdollisista matkakuluista koulutukseen. 

Aika

31.8. klo 15.00–18.00

Paikka

Ruissalon luontokoulu, Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä

Ohjelmassa

Maastokoulutuksen ideana on innostaa lähtemään oman luokan (tai lapsiryhmän) kanssa lähivesistön äärelle tutkimaan, havainnoimaan ja nauttimaan luonnossa olemisesta. Päivän aikana tutustumme eri tapoihin tutkia ja havainnoida vesiluonnon monimuotoista eliöstöä niiden luonnollisessa elinympäristössä.

Testaamme esimerkiksi peruskoululaisten käyttöön suunniteltua vesitestireppua, joka sisältää sisältää tutkimusvälineitä veden laadun selvittämiseen. Perehdymme myös modernin teknologian käyttöön opetuksessa; veden pieneliöstöä eli planktonia tarkastelemme maastokäyttöönkin soveltuvalla digimikroskoopilla ja vesi- ja rantakasveja tunnistamme mm. Seek-sovelluksen avulla. Lisäksi käymme läpi toiminnallisia leikkejä, joiden avulla voit tarjota oppilaillesi motivoivan oppimiskokemuksen.

Kouluttajina toimivat Jarkko Leka Valoniasta ja Nina Puistovaara Ruissalon luontokoululta.

Koulutuksen lopuksi teemme vielä linturetken meren rannalle, jossa tutustumme alueen lajistoon lintuharrastaja Jarmo Laineen opastuksella.

Koulutuksen ensimmäinen osa järjestettiin kaikille yhteisenä webinaarina 27.4. Maastokoulutukseen ilmoittautuvat saavat osan webinaarin materiaalista tutustuttavakseen.

Webinaarin ohjelma

  • Maailman uhanalaiset kosteikot ja niiden hyönteislajisto: esimerkkinä sudenkorennot | Kari Kaunisto, Turun yliopisto
  • Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuus | Anne Lehmijoki, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Sisävedet ja niiden lähiympäristön monimuotoisuus | Jarkko Leka, Valonia

Lisätiedot

Valonia järjestää koulutuksen yhteistyössä Lounais-Suomen LUMA-keskuksen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Ruissalon luontokoulun, Saaristokeskus Korpoströmin ja Åbolands naturskolan kanssa osana Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkoston toimintaa.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418