Ympäristökasvatusta yhteistyössä!

Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkosto kokoaa yhteen maakunnan ympäristökasvatustoimijoita ja asiantuntijoita. Verkoston kautta alueen toimijat löytävät toisensa, voivat jakaa tietoa, osaamista ja tiivistää yhteistyötä ympäristökasvatukseen liittyvissä asioissa.

Pitkät perinteet alueellisena ympäristökasvatustoimijana ja verkostojen kokoajana omaavalla Valonialla on verkoston koordinointivastuu. Tälle sivulle kootaan tietoa verkoston toiminnasta, materiaaleista ja tapahtumista.

Ympäristökasvatusverkoston logo

Verkoston toiminta

Verkoston toiminta kattaa laajasti eri aihealueita (mm. luonnon monimuotoisuus, lähivedet, jätteet sekä energia ja ilmasto). Yhteisten ympäristökasvatushenkkeiden ideointi ja toteutus sekä viestintä on myös keskeistä verkoston toiminnassa. Verkoston avulla välitetään sekä sisäisesti että ulkoisesti erilaisia ajankohtaisia ympäristökasvatukseen liittyviä aiheita.

Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja lisäksi yhteistyössä jäsenten kanssa järjestetään tapahtumia, koulutuksia ja vierailuja noin pari kertaa vuodessa. Verkoston toiminta on kaikille avointa. Myös etäyhteydellä osallistuminen pyritään mahdollistamaan.

Verkoston jäsenenä saat kutsut kokouksiin ja tapaamisiin, sekä tietoa erilaisista materiaaleista ja koulutuksista, joihin voit tutustua ja osallistua mielenkiintosi mukaan. 

Verkoston yhteyshenkilöiltä saat ajankohtaista tietoa Varsinais-Suomen alueen ympäristökasvatustoiminnasta, eri toimijoiden materiaaleista ja palveluista, sekä meneillään olevista hankkeista.

Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhteistyöllä on pitkät perinteet. Ensimmäinen alueellinen verkosto koottiin jo vuonna 1998, kun Varsinais-Suomen kunnat käynnistivät Agenda 21 -ohjelman toteutusta yhteisvoimin. Valtakunnallista merkittävyyttä toiminta sai vuonna 2008 Lounais-Suomen ympäristökasvatusyhteistyön sateenvarjoryhmän perustamisen myötä. Taustalla oli opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön yhteistyökampanja, Maakuntaralli, jonka myöntämien resurssien avulla eri puolille Suomea ryhdyttiin kokoamaan alueellisia ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmiä. Tarkoituksena oli tuoda esille ympäristökasvatuksen laaja-alaisuus ja näkyvyys eri organisaatioiden työssä. Suuri osa verkostoista on edelleen voimissaan. Yhteisiä tapaamisia järjestetään vuosittain Keski-Suomen ELY-keskuksen toimesta.

Sateenvarjoryhmän tehtävänä oli lisätä ympäristökasvatuksen tunnettavuutta ja merkitystä maakunnan eri toimijoiden työssä. Ryhmän toimesta järjestettiin erilaisia tapahtumia ja koulutuksia. Suuri ponnistus oli yhteinen ympäristökasvatusstrategia, Ympäristö osaksi arkea – Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010–2016.

Aktiivinen ja ajankohtainen ympäristökasvatusverkosto pystyy vahvistamaan sekä oman alueensa että verkoston jäsenten ympäristökasvatustyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Sateenvarjoryhmän toimikauden päätyttyä toimintaa Lounais-Suomessa jatkettiin vapaamuotoisena verkostona, jossa jäsenillä oli mahdollisuus vahvistaa omaa ympäristökasvatustietoaan ja osaamistaan sekä osallistua yhdessä muiden toimijoiden kanssa ympäristökasvatuksen edistämiseen.

Lounaissuomalainen ympäristökasvatusyhteistyö jatkuu edelleen muun muassa yhteisen alueellisen Kehrä-uutiskirjeen ja Facebook-ryhmän muodossa. Toiminnan kasvaessa käytännön työtä on kuitenkin koettu tarpeelliseksi edistää alueellisemmin. Satakunnan alueella on jo pitkään toiminut aktiivinen ympäristökasvatuksen yhteistyöverkosto ja Varsinais-Suomessakin yhteistyötä on tehty muun muassa Koulujemme lähivedet -verkoston sekä erilaisten hankeyhteistöiden kautta. Yhteistyötä kehitetään ja laajennetaan nyt Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkoston voimin.

Ilmoittaudu mukaan!

Verkostoon voivat liittyä kaikki ympäristökasvatusta tekevät toimijat, opettajat ja ympäristökasvatuksesta kiinnostuneet henkilöt. Pääset mukaan verkoston toimintaan täyttämällä oheisen lomakkeen.

Liittymällä postituslistalle saat kutsut verkoston tapaamisiin ja tapahtumiin sekä mahdollisesti muuta aiheeseen liittyvää tietoa. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolelle tai käytetä muuhun kuin verkoston viestintään. Verkostoon liittyminen ei sido mihinkään, kaikki verkoston tapaamiset ja tapahtumat ovat vapaaehtoisia.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265