Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hankkeessa tarjotaan maksuttomia täydennyskoulutuksia kestävän elämäntavan vahvistamiseen päiväkodeissa, kouluissa ja toisella asteella. Koulutukset ovat suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, luokanopettajille, aineenopettajille sekä rehtoreille ja päiväkodin johtajille.

Kokonaisuus tukee koulu- ja varhaiskasvatusyhteisöjen kehittämistä kohti osallistavaa, ympäristövastuullista arkea. Eri kohderyhmille suunnatut koulutusosiot antavat konkreettisia välineitä, kannustavat osallisuuden edistämiseen ja rohkaisevat ottamaan kestävyyskysymykset osaksi oppimisyhteisön toimintaa. Läpileikkaavina teemoina koulutusosioissa kulkevat ajankohtainen ympäristötieto, kestävä arki ja luonto hyvinvoinnin lähteenä. 

Me tulevaisuudentekijät -koulutukset

Lukuvuoden 2022-2023 sekä syyslukukauden 2023 aikana järjestetään me tulevaisuudentekijät koulutuksia useammalla eri paikkakunnalla.

Syksyllä 2022 käynnistyvät koulutukset luokanopettajille sekä päiväkodin johtajille ja rehtoreille. Keväällä 2023 on luvassa koutukset varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja aineenopettajille (myös verkkokoulutuksena).

Turun aluetta koskevat tapahtumat julkaistaan tällä sivulla lähempänä ajankohtaa.

Kaikki koulutukset eri puolilla Suomea löydät WWF Suomen tapahtumasivulta.

Yhteistyötahot

Hankkeessa yhteistyössä toimivat WWF, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ympäristökasvatusjärjestö FEE, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Natur och Miljö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Ympäristökoulu Polku, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Valonia.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2022–30.6.2023.

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta. Opetushallituksen erityisavustuksesta perusopetuksen ja toisen asteen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen.

 

Opetushallituksen logo, vihreä ja sininen pallon muoto jonka ympärillä lukee opetushallitus rahoittaa hanketta

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Nothing found.

tapahtumat

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418