Tervetuloa Me tulevaisuudentekijät – Avaimia kestävyysjohtamiseen -koulutukseen (0,5 op) päivittämään osaamistasi ympäristövastuullisesta kasvatusyhteisöstä ja johdon roolista muutoksen mahdollistajana. Täydennyskoulutus on osallistujalle maksuton.

Koulutuksessa saat oleellista tietotaitoa sekä toimintamalleja ja työkaluja yhdessä tehtyä kestävää tulevaisuutta kohti. Saat tukea ja tilannekuvaa käytännön esteiden voittamiseen sekä yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen niin asiantuntijoilta kuin vertaisilta.

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen johtajille sekä peruskoulun ja 2. asteen rehtoreille.

Kouluttajina toimivat kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat Jussi Tomberg ja Paula Ratava Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista, laatupäällikkö Minna Myllykoski Suomen ympäristöopisto Syklistä sekä projektiasiantuntija Miriam Sewón Valoniasta. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana myös kestävän kehityksen asiantuntijat:  varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköstä Alaköökistä Tarja Mankinen ja Hönttämäen koulun ja Timosenkosken luontokoulun rehtori Tero Aho. Lisäksi koulutuksissa on mukana arjen vastuullisuusjohtamisen paikallisia vaikuttajia.

Koulutuksia järjestetään vuoden 2023 aikana kuutena ajankohtana verkossa. Ilmoittaudu WWF:n sivuilla.

Koulutusten ajankohdat:

ke 5.4. klo 9-15.30 / Teams

pe 9.6. klo 9-15:30 / Teams

pe 16.6. klo 9-15:30 / Teams

ke 6.9. klo 9-15:30 / Teams

ma 16.10. klo 9-15:30 / Teams

pe 27.10. klo 9-15:30 / Teams

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu WWF:n sivuilla

Ohjelmassa

Koulutus sisältää yhden etäpäivän (6h), omatoimista työskentelyä (6h) ja vertaiswebinaarin (1,5h) kehittämistehtävien jakamiseen. Koulutuspäivä sisältää kaikille koulutettaville yhteisen teoriaosuuden aamupäivällä sekä työpajat varhaiskasvatuksen ja koulujen johdoille erikseen iltapäivällä. Omatoiminen työskentely sisältää itseopiskelua, opitun soveltamista arkeen sekä itse- ja vertaisarviointia.

Koulutuksen sisältö

  1. Luonto-, ilmasto- ja kiertotalouskasvatus kivijalkana kasvatusyhteisön johtamisessa.
  2. Koulu- ja varhaiskasvatusyhteisö aktiivisena toimijana osana alueellista kestävyystyötä.
  3. Johto muutoksen mahdollistajana. Millaista tietotaitoa johdossa tarvitaan? ​
  4. Konkreettiset askeleet ja työkalut yhdessä luotuun tarinaan. Miten päästään alkuun? ​
  5. Haasteista kohti kestävää. Miten toiminta muuttuu pysyväksi ja leviää? ​

Lisätiedot

Hanke järjestetään laajassa yhteistyössä osana Kohti ympäristövastuullista oppmisyhteisöä -hanketta. 

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Anna von Zweygbergk

ilmastoasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117

Kolme henkilöä istuvat avoimessa tilassa pienen pyöreän pöydän ääressä ja keskustelevat keskenään. Taustalla työskentelee kolme muuta henkilöä. WWF Green Office, WWF Green Officen brändikuvat, toimisto, työpaikka, palaveri, neuvottelu, työyhteisö, ideointi, palaverihuone, neuvottelutila, suunnittelu, tauko, kahvitauko.