Virma-palvelusta löytyy laaja tietovaranto Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteista sekä niihin kytkeytyvistä palveluista kartalle tuotuna. Tietovarannossa on muun muassa tulentekopaikkoja, laavuja, erilaisia kulttuurikohteita, luontopolkuja ja muita retkeilyreittejä. Tietoja päivitetään säännöllisesti yhteistyössä kuntien, matkailualan yrittäjien ja virkistyskohteita ylläpitävien yhdistysten kanssa. Myös yksittäinen käyttäjä voi esittää uusia kohteita lisättäväksi tai muokattavaksi. Tietoja voi kuka tahansa vapaasti hyödyntää esimerkiksi viikonloppuretkien suunnitteluun.

Jotta palvelun tietovaranto saataisiin mahdollisimman tehokkaasti maakunnan matkailijoiden ja retkeilijöiden käyttöön, kehitetään Virman pohjalta mobiilisovellusta, joka mahdollistaa tietojen hyödyntämisen käyttäjäystävällisesti myös maastossa.

Käyttäjien toiveet keskiössä – vastaa kyselyyn!

Parhaillaan maakunnan asukkailta, matkailijoilta sekä virkistys- ja retkeilypalvelujen tuottajilta kerätään kyselyllä palautetta siitä, millaisia ominaisuuksia sovellukseen kaivataan mukaan. Kyselyyn voi vastata 19.5.2020 asti osoitteessa valonia.fi/sovelluskysely. Samalla voi ilmoittaa halukkuutensa sovelluksen testikäyttäjäksi kehitystyön tulevissa vaiheissa. Sovellus pyritään julkaisemaan kaikkien vapaaseen käyttöön kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Sovelluskehityksen lisäksi myös palvelun tietovarannon täydentäminen on tärkeää parhaan mahdollisen käyttökokemuksen saavuttamiseksi. Virkistys- ja luontomatkailukohteiden ja -palveluiden ylläpitäjiä kannustetaankin tuomaan omat tietonsa palveluun ja hyödyntämään esimerkiksi palvelusta saatavia karttaupotteita omassa toiminnassaan. Ohjeita tietojen tuomiseen ja hyödyntämiseen löytyy Lounaistiedon sivuilta.

Lisätiedot

Kyselyyn pääset tästä

Mediatiedote 29.4.2020

Sovellusta sekä virkistysreitteihin ja -kohteisiin liittyviä aineistoja ja palveluita kehitetään Varsinais-Suomen liiton, ProAgrian ja Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen yhteistyönä Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa -hankkeessa, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus osana Euroopan unionin maaseudun kehittämisohjelmaa.

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257