Ikäihmiset ovat merkittävä väestönosa liikenteessä ja heidän osuutensa tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa entisestään. Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi onkin tärkeää lisätä erityisesti ikääntyvän väestön osallisuutta kestävän liikkumisen suunnittelussa. Joukkoliikenteen käytölle voi olla ikäihmisten näkökulmasta paljon erilaisia haasteita ja tarpeita – liikkuessa voidaan kohdata esimerkiksi teknisiä, fysiologisia tai sosiaalisia haasteita. On tärkeää, että näitä tarpeita huomioidaan osana palvelun suunnittelua: siten varmistetaan, että palvelu on kohderyhmän käytettävissä ja saavutettavissa ja että sen käyttö on mielekästä ja sujuvaa.

Valonia, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun seudun joukkoliikenne Föli suunnittelevat yhteistyössä vertaistuen mallia ja verkostoa, jonka avulla edistetään joukkoliikenteen sujuvuutta ja lisätään hyviä liikkumiskokemuksia. Syksyllä alkavassa pilotissa testataan eräänlaista vertaistuki- ja mentorointimallia. Tavoitteena on kartoittaa, millaista on olla ikäihminen joukkoliikenteessä ja miten kestävien liikkumismuotojen valintaa voidaan edesauttaa. Tärkeässä osassa on ylisukupolvinen yhteistyö, eli nuorten ja ikäihmisten näkökulmien yhteen tuominen. Ajatuksena on luoda Turun seudulle pysyvää vapaaehtoisverkostoa, jossa edistetään vanhusväestön kestävää liikkumista.

Kansainvälinen verkosto kokemuksia jakamassa

Verkostotyötä tehdään osana Green Silver Age Mobility -hanketta (GreenSAM), jossa edistetään kestävää liikkumista ikäihmisten näkökulmat ja erityistarpeet huomioiden. EU-rahoitteisessa hankkeessa keskitytään aktiivisen vanhusväestön henkilöautoliikenteen vähentämiseen, vanhusväestön osallistamiseen sekä heidän näkökulmastaan toimivien kestävien liikenneratkaisujen osuuden kasvattamiseen. Hankkeen alkuvaiheessa Turun ammattikorkeakoulu on tehnyt taustatutkimusta ikäihmisten liikkumiseen liittyvien riskien, tarpeiden ja hyvien esimerkkien kartoittamiseksi.

GreenSAM-hankkeessa mukana on kaupunki- tai kuntatoimijoita ja tutkimusorganisaatiota Saksasta, Puolasta, Virosta, Latviasta, Tanskasta sekä Suomesta. Hankkeessa etsitään, kokeillaan ja vakiinnutetaan erilaisia aktiivisille ikäihmisille suunnattuja, kestävää liikkumista edistäviä osallistamiskeinoja, joista toimivimmat kootaan käytännön työkalupakiksi kunnallisille toimijoille, päätöksentekijöille sekä liikennesuunnittelun parissa työskenteleville tahoille. Työkalupakkia on tarkoitus hyödyntää hankkeen kohdekaupungeissa sekä edelleen laajemmin koko Itämeren alueella.

Ikäihmisten kestävän liikkumisen työpaja 11.6. – laita päivämäärä kalenteriin!

GreenSAM-hankkeen ensimmäinen Turun tilaisuus järjestetään tiistaina 11.6. klo 9.30–11.30 Turun pääkirjastossa. Tilaisuudessa kuullaan lisätietoa hankkeen tavoitteista, ikäihmisten kestävän liikkumisen teemasta ja tulevasta pilotista. Työpajassa ikäihmiset (65+) saavat tuoda esille ajatuksiaan liikkumisesta, kohtaamistaan haasteista ja erityistarpeista joukkoliikenteessä. Tilaisuus pohjustaa syksyllä alkavaa pilottia, johon valitaan vielä erillinen osallistujaryhmä yhteistyössä vanhustyön toimijoiden kanssa.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki, mutta varsinkin yli 65-vuotiaat asiasta kiinnostuneet. llmoittautuminen aukeaa lähiaikoina, seuraa Valonian sivuja!

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083